Értelemadó hangnyalábok

Értelemadó hangnyalábok
Oly hangcsoportok, hangnyalábok, melyek minden szóba ugyanazt az értelmet viszik be. Némileg árnyalják az értelmüket a körülöttük megjelenő különböző hangok.

 
AFRA, ÁFRÁ, AFRO, IFRA, melyek az ifjúság feltűnést keltő, tetszetős szépség, üdeség, termékenység értelmét hordozzák. Ilyenek: cAFRA, cAFRAng, cAFRInka, cIFRA, FRIss, lÓFRÁl, pÁFRÁny, sÁFRÁny és talán még mások a szépséggel, szabadsággal, felszabaduló erővel kapcsolatosak. Az utódnyelvekben ugyanez a jelentésük. Például: AFROdité, a szépség istennője, NOFREtete, szépségéről híres fáraónő, a rEFRÉn, az ének szebb, dallamosabb, kellemesebb része, mely ismétlődő. 
Vagy: románul szép – FRUmos. A FRUFRU homlokra fésült szépítő FRIzura. A FRÍz szobrok.
A német FRAU – asszony, a ciFRA szóból (ciFRA/u), FRÄUlein, ci/FRÄUlein – ciFRAlány. Az EUFRÁtesz folyó még ősmag(yar)-nyelven adott neve, édes, kellemes, termékeny jelentéssel. Valamikor a kezdetek idején AFRIka is ez okon kapta nevét. Gyönyörű föld volt a sivatagosodás előtt.   TROM, a TORONY szóból (TORONY, TRONY, TROM) saléTROM (sóléTROM) ciTROM, oTROMba, osTROM, TROMbita, klasTROM (kalastrom, kalastorom, köröstorony) szavakban valamilyen – jelképesen és valóságban – kiemelkedő magaslat, kihegyezett, nagy terjedelem vagy folyamatos nagy, hatalmas hatás értelmű lehet.
A léTRA, TRÓN, az átrium is lehetett áTROM az ősmag(yar)-nyelvben. Ez szín, lugas, mely nagy terjedelmű, előbb fedetlen, majd a magasban részben fedett átjáró volt a bejárat és a ház közt. Később beépült a teátrum (teáTROM) szóba. Az idegen hangzású monsTRUM, TROMf is tartalmat rejt: valamilyen nagy alakzatot, magasabb értéket, hatalmat, a többi fölött győzelmi esélyt. Tartalmazza az angol sTREAM, TRIUMf stb.  
BOR értelemadó hangnyaláb, mely az elsötétülés, felkavarodás, az addigi nyugalmi állapot megzavarása, felületi érdesség, felületek megváltoztatása, felforgatása, az erjedés, gerjedés, esetenként növekedés értelmét viszi be a szóba. Ilyenek: BORjú, BORong, BORzong, BORzalom, BORona, BORbély, BORít, BORul, gaBORgyás, kóBOR, kóBORol, háBORú, hóBORt, táBOR, toBORoz, BORdás stb. E jelentését utódnyelvekbe is átvitte. A román oBOR = vásári, vásártéri felfordulás, BORcan = erjedés ellen tartósított befőzött gyümölcsöt, zöldséget tároló üvegedény, BORfas = nyugalmat háBORító, besurranó tolvaj, BORire = gyomorháBORgás, hányinger, és ezeken kívül még mások. Az olasz BORboglio = morgás, BORdaglia = csőcselék, BORdone = vándorbot (kóBORlás). De jelen van a francia BORdel = nyilvánosház szóban is, melynek BOR-DEL – LED bővítménye a LEDér gyökszava. Ez okon kapta még az ősmag nyelven nevét a szél, a BÓRa, mely száraz, hideg, téli, északi szél. De e jelentésből eredt BOReász, a szelek királya neve, mely ősmag nyelvi örökség az ógörög nyelvben.  

IMPA, figyelemfelkeltő jelenség, mozdulatok, tetszetős állapot, tartás, kifejezője: kalIMPÁl, csIMPÁnz csIMPAszkodó, szIMPAtikus, de az IMPOnál, csIMPOlya, lÁMPA, csÁMPÁz, csEMPE, pOMPA stb. is. A csIMPÁnz idegen nyelvi neveiben is jelen van: angolul chIMPAnzee, franciául chIMPAnzé, olaszul scIMPAnzé, németül SchIMPAnse, japánul ChINPAnjī, velszi tsIMPAnsî, finnül sIMPAnssi stb. Jelen van a dél-amerikai pAMPA, az afrikai IMPAla, de a görög olIMPIa és más szavakban is.