ERKÖLCS

Az ERKÖLCS szó értelme a teremtés nyelvén
ERKÖLCS – Valaki, valami magatartását irányító, annak megítélését segítő, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége illetve ezek megvalósulása.

[A MÉKSZ szerint: ? azaz eredete ismeretlen] Az ERedeti, tERmészetes isteni és emberi törvények tisztelete, és a szív, elme azokhoz igazítása. Az ERKÖLCSi ERő KULCSa a jelképes KÖR (köl) által behatárolt, teremtői szabályokra épülő viselkedési formához való KÖtöttsÉg és bÖLCS ragaszkodás. Üres léleknek nincs ERKÖLCSi tÖLtete, ismeret kell, és a szERetet EReje. Az egyén magára kell ÖLTSe (ÖLCSe) azt az ERőt, mely nélkül nincs ERKÖLCS! A szERetet az, mely ERőt KÖLCSönöz. Az ERKÖLCS KÖLCSönösségi alapon áll. Az ERKÖLCSös viselkedés bÖLCS dolog. KÖLCSönhatása rendkívüli. Ezt mondja a magyar nyelv! Ma hiányának, mellőzésének gyümÖLCSeit aratja az ERKÖLCS szabályait be nem tartó emberiség.