ELVIRA

ELVIRA – Az EL, ÉL ősgyök az ÉLet jelentését viszi a névbe. Az első ELVIRA olyan volt, mint egy gyönyörű VIRUló ÉLőVIRÁg – ELVIRA.    
Írhatnak a névfejtők gót, spanyol, hottentotta eredetet, ez az egyszerű magyarázat rá. Minden név az egynyelvűség idején alakult ki. De ha később alakult volna, és bármely nyelven – kizárólag ősnyelvi, ősmag-nyelvi, ősmag(yar)-nyelvi elemekből, és mai magyar nyelvi magyarázhatósággal!