ELLENTÉTES ÉRTELMŰ GYÖKÖK, KIFEJEZÉSEK

Több gyökpáros van, amely domborzati ellentéteket leíró: HEGY – GYEH, DAG – GÖD, DOM – MED, HAR – HOR. Ezeken kívül GYÖLV – VÖLGY. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. A DAGanat, kiemelkedés.
Ez fordított gyökkel a GÖDör, amely mélyedés. A GÖD vizet is jelent, ez elleni védelmet szolgálja a GÁT, a DAM. A HAR, HOR, GOR mindannyi hegy, de ugyanezekkel a gyökökkel: a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység, a GARat szintén. Minden HEGYnek GYEHe, völgye van. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye. Minden DAG, hegy mellett mélyedés, GÖDör, völgy. DOMb és MEDence. MEDer és DAM azaz GÁT. A bibliai HÓReb hegy, sem héber nyelven kapott nevet. HÓ – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Minden HAR, HÓR, s így a HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak. Ezt a nyelvi megjeleníthetőséget összességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve. A magyar nyelv nem kötődik semmilyen nyelvcsaládhoz, mivel ez a teremtés nyelve, minden nyelvek anyja. Íme, néhány ilyen hangcsoport és gyökpáros, de lehet keresni tovább: ACÉL >< LACA –feszes rugalmasság >< lanyha lazaság ÁDÁM >< DÁMA – férfi >< nő ÁR >< ÁR – ÁRad >< szÁRad CSAT >< TÁCS – CSATa színhelye, pálya >< TÁCS, a pálya határán kívüli CSAT >< CSIT – CSATár >< CSITár – támadó >< védő, csitár = pajzs(készítő) DAG >< GÖD – DAG (hegy) >< GÖDör DÍSZ >< DISZ – DÍSZes >< DISZnóul piszkos DISZ >< SZID – DISZnó viselkedésért >< SZIDás jár DOM >< MED – DOMb >< MEDer ERRE >< ARRA éKES >< KESe GÓR >< GAR, GÓR hegy, GARat mélység GÖR >< RAG – GÖRdül >< RAGad GÖR >< RÖG – GÖRdül >< RÖGzül GYÚL >< LÁGY, erőre, lángra GYÚL, majd elLÁGYul, elláGYUL HAR >< HOR HARgita, HÓReb, HARsányi hegyek >< HORpasz, mélyedés, völgy HAT >< HIT, HATvány >< HITvány HEGY >< GYEH – HEGY >< völGYE/H, GYEHhenna HOR >< HER – összeHORD (gyűjt) >< elHERDál (pazarol) HÜD >< DÜH – az arcHÜDön meglátszik a DŰH HÜD = bőr HÜD >< DÜH fel/h/ÜDít >< felDÜHít HŰ >< HŐ HŰvös >< HŐség IDE >< ODA GAZ >< GAZ – iGAZság >< GAZság ISTEN >< SÁTÁN – iGAZ >< GAZ uralom ÍV >< AV – ÍVELés >< AVULás KiS >< SoK – KEvéS >< SOK MÁGNES >< ENGED, vonzó >< engedékeny, GN ><NG MÉH >< HÍM – nő >< férfi MOSOLY >< SOMOLY – a NÁD >< DON – torNÁDó >< DONátor – NEDv eső, áldás >< DON, DUN, romboló mennyiség NYÁR kell az ÁRNY OLVAD >< ALVAD OLT >< OLT kiOLT haragot, tüzet, életet stb. vagy beOLT egy törzsbe új sejtet. ALTat és ÉLTet. PAD >< PED bővítményeiben: taPAD >< felrePED, PIN >< PÉN, PINA >< PÉNIsz – péNiSZ, a két nem és a NÁSZ PIN >< PÉN – NÉP, PINa – PÉNisz – NÉPesedés POMPA ><TOMPA RÓ >< OR – beROvás >< kiálló ORomzat ROM >< REM – ROMlás >< REMény RUK >< RUK – kiRUKkol >< cuRUKkol – ki a KÖRből vagy cuRUKk, vissza a körbe SELEJt >< JELES – SELY >< SÚLY – a SELYmes könnyedség >< nehéz SÚLY SEMMI >< SUMMA – végletek SER >< RES – SERény >< RESt SŰR >< RES – SŰRű >< üRES SŰR >< RÉS – SŰRűn, szorosan állók >< RÉSek vannak köztük SÁR >< SZÁR – a SÁR bőség >< a SZÁRaz összeaszottság SZAP >< PASZ – SZAPorít >< PASZkonca SZÁR >< RÁSZ – SZÁRmazás – RÉSZekre oszlás – RASSZ SZED >< SZED, összeSZED >< szétSZED SZED >< DESZ, DESZkel = szétnyit, tőkét DESZkel, DESZkára szeletel. A galy, rög szétesik = gajDESZre megy SZEG >< GESZ, az összeSZEGzett részek, mintha heGESZtve volnának, amit ráSZEGzett, az eGÉSZ része SZEG >< GÉSZ, SZEGlet, SZÖGlet az eGÉSZ része SZÉK >< KÓSZ – SZÉKes >< KÓSZáló, állandó lakos >< vándorló SZEN >< SZEN – SZENt >< SZENNYezett – tiszta >< tisztátalan SZÉP >< PISZ – SZÉP >< PISZkos SZÍV >< VISZ – SZÍVó >< VISZ-szatoló SZOM >< SZOM – SZOMi >< iSZOM – üres >< feltölt SZUNY >< NYÜSZ – aki SZUNNYad nem NYŰSZköl TAP >< TÉP – ráTAPaszt >< leTÉP TÉK >< TEK – TÉKol (dolgozik) >< TEKereg (csavarog) TÉNY >< NYET valaha TÉNYt, téNYET tagadás szava az ősnyelvben, a szláv nyelvek örökölték. TISZ >< SZÍT – TISZtel >< SZÍT ellene TOR >< TOR – TORnádó >< donáTOR – TÖRő, romboló >< adakozó csúcsállapot TÁR >< TÁR –TÁRcsa >< csaTÁR – célpont >< támadó TÁR >< TÁR – csaTÁR >< csiTÁR – támadó >< védő, csitár = pajzs(készítő) TŐGY >< GYÖT – TŐGYből enyhe GYÖTréssel fejtett tej TÜCS >< CSÜT – TÜCSkölő semmirekellő, aki CSÜTöl, négyel, keményen dolgozik. CSÜTör = négy. ÜRÖM >< ÖRÖM – keserv >< boldogság VÁD >< VÉD – VÁDló >< VÉDő VAR >< ROV – a VAR kiemelkedés, ROVás bemélyedés VAR >< ROV – a VARrogás, beszéd, a ROVás írás VAS >< SAV – a SAV a VAS legádázabb ellensége VAS >< SOV – VAStag >< SOVány. VIC >< CIV – ízetlen VICcelődés >< CIVakodássá fajul VÖLGY >< GYÖLV – a VÖLGY mélyedés, anyag összeGYÖLVe, GYŰLVe: HEGY ZEL >< LAZ – SZELes, ZELegór >< a LAZa LAZSáló ZÉRÓ >< EZER – a két véglet ZSAR >< RÁZS – a paRÁZS felfelé ívelően egyre inkább izzó, a ZSARát kihunyó ZSAR >< ZSER a ZSARoL >< leZSER, szorít >< lazít ellentét SZÍP – PISZ – levegőt SZÍP a kis PISZe SZÉD – SZÉD – a szép beSZÉD SZÉDítő REZ – ZÖR, ami REZeg, az ZÖRög TÖR – RÚT, a TÖRés RÚT képet mutat TÖR – RŐT, a TÖRés nyomán RŐT (vér, vörös) nyom marad RÉS – SÉR, a töRÉS SÉRülés Lehet keresni tovább. Még több száz található.