ÉLET KELETKEZÉSE A FÖLDÖN

Oktalan kifejlődés vagy tudatosan megtervezett teremtés útján?

Ez a nagy kérdés alig kétszázötven éve vetődött fel. Akkor kezdtek nyiladozni a szabadelvűség csipái. Ez volt az istentagadás állami szintre emelésének kapirgáló kezdete. Addig az emberiség – még ha nem is értette meg teljesen – de valóságként ismerte el a teremtést tényét.

A hitetlen, kétkedő szabados elvűek nem kívánták elismerni a Teremtő Isten létezését, mert akkor alkalmazkodniuk kell törvényeihez. A szabadelvűség alapja viszont minden erkölcsi törvényhez kötöttség epés bírálata, a Teremtő létének és a teremtés tényének tagadása.

Isten létezését és a teremtés tényét kétségbevonó tudósok azt állítják, hogy az első élő sejt magától fejlődött ki az őslevesben. Ez egy olyan – általuk tudományosnak nevezett – felvetés, amit tételesen, sikeres kísérletekkel azóta sem bizonyított be senki közülük.

Ugyanis, egy tudományos elismertségre igényt tartó elmélet, tételekre bontva, százból száz sikeres kísérlettel igazolandó! 

Ám, ha már annyira ragaszkodnak hozzá, nézzük meg, mi is az élő sejt?

A világhálón rengeteg leírás található az élő sejtről, aki tájékozódni kíván, ott talál leírást.

Csak röviden, dióhéjban a sejt meghatározása: „A sejt az összes élő organizmus szerkezeti és funkcionális építőeleme. Ez a legkisebb egység, amelyet még a természetben élő névvel illetnek, mivel ez a legkisebb olyan egység, amely még anyagcserére és szaporodásra is képes.”

Tehát az élő szervezetnek olyan alkotó, működést biztosító, legkisebb szerkezete, amely anyagcserét bonyolít le, és osztódva szaporodik, azaz megújul. A sejtek mindegyike egy kis gyár, amely életfontosságú elemeket állít elő az élő test számára, például fehérjét. A sejt önvédelemmel felruházott, és elemeinek sérüléseit is képes kijavítani.

 

A kifejlődés elmélet tudós agytrösztjei szerint, csak úgy ukmukfukk, az őslevesben „főtt ki” magától, oktalan önvezérléssel. Mivel nem tudnak pontos, világos magyarázatot adni az első élő sejt keletkezésének lefolyásáról, előveszik a varázsszót, amelyből bőven van készleten: ÉVMILLIÁRDOK! 

Ugyanis, csak annyit tudnak, hogy visszaviszik az évmilliárdok múltjába, a kiismerhetetlen, senki által nem ellenőrizhető semmibe, a „sötétkamrába”, azzal a feltevéssel, hogy ott létrejöhetett, volt elég idő hozzá, hogy kialakuljon, aztán annyi.
Ezt a sötétkamrás „tudományos” lefolyást –, amiről nekik sincs világos képük – próbálják bevetetni az észszerűen gondolkodó emberekkel! S a korszerű – mai modern – társadalmi élet különböző örvényeiben élő, forgó, megélhetését onnan biztosító ember, ezt behunyt szemmel, kötelezően elfogadja, mert különben egy tudományellenes, maradi istenhívő tudománytalan senkinek lesz bélyegezve, és e kör kiveti magából.

 

Ámde az elmélet, ettől az erőlködéstől még csak olyan „építmény” marad, amelynek nincs alapja. Nem ismerni, nem tudni, hogyan kezdődött. Olyan ruha, aminek hiányzik az eleje, pucér és sérülékeny. Ennek ellenére – szerintük – van alapja, illik benne hinni!
Tudományosan! Kész!

Aztán erre a homokra ráépítették a kifejlődés – se eleje, se vége-hossza – meséjét.

Azt viszont illik tudni, hogy ami úgy kezdődik: „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy…” az csak mese lehet, mert sem behatárolt tér, sem kiszámítható rögzített idő, sem névvel igazolható személy nincs a történetben.

 

Az anyagi világ parányi alapegységei: atom és sejt.

Az élettelen anyag összes jellemzőit hordozó legparányibb oszthatatlan egysége az atom.

Az élő szervezet összes jellemzőit hordozó legkisebb egység az élő sejt. Az élet teremtésének titkai az élő sejtben vannak elrejtve.

Mit tartalmaz az élő emberi sejt?

sejtben levő DNS-ben található egy számítógépes program jelrendszere, vagy ha úgy jobban érthető: kódja. Ez a szervezet felépítésének adattára. A DNS kód, jelrendszer látja el a sejtet minden szükséges adattal, irányítja, szabályozza annak működését. A test összes sejtjében fellelhető egy számítógépes programhoz hasonlítható aprólékos részletességű jelkészlet sorozat.

A programozók ismerik az egyesekből és nullákból álló jelrendszert, amely így is mutathat: 110010101011000. E sorrend meghatározó a program milyenségét illetően. A sejtjeinkben levő jelrendszer ehhez hasonló. E jelrendszer négy vegyületből áll, amiket a tudósok: A, T, G, C betűkkel rövidítenek. Példaként, ily módon vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és tovább.

A leírás szerint van összesen van 6 milliárd testi sejtünk. S akkor a fenti bejegyzés, amely Francis S. Collins, a Humán Genom Project igazgatója tanulmányából van: „… összesen hárommilliárd ilyen betűjel van minden egyes sejti DNS-ben.”

S most ennek függvényében gondoljunk bele: a 6 milliárd testi: izom, zsír, bőr, vér, ideg, máj, ivar (hím-nő) stb. sejtünk mindegyikében egyenként 3 milliárd jel. Szerepük: a test – tudatunkon kívüli – tökéletes működésének szabályozása, örökletes tulajdonságok őrzése, átszármaztatása, a külső egyéni sajátosságok kialakítása: testillat, ujjlenyomat, hajzat, bőrszín és mások.

A leírás szerint minden egyes sejtünk parányi területén hárommilliárd betű hosszúságú a kód!
Azt is felfedezték, hogy az emberek DNS-e 99,9%-ban teljesen megegyezik. Ami egyedi, egy személyre vonatkozó adat, az abból a töredéknyi különbségből ered, ami azon felül van. E töredék vagyunk mi: te, én, ő.

Tudni kell, hogy két teljesen egyforma jellemzőkkel bíró egyén nem volt a hatezer éves emberi történelem alatt, bár a becslések szerint kb. 25 milliárd körüli ember élt ez idő alatt a Földön.

A DNS, mint vezérlő, utasítja a sejtet, hogy valamilyen meghatározott okból jelezzen. Tehát a DNS egy hárommilliárd betűs program, amely irányítja, vezérli a sejttevékenységet. Lehet nevezni egyféle használati utasítás szabályozónak is.

A DNS nem tartalmazza az öregedés, halál programját!

A DNS a teremtés isteni titkát hordozza. Az örökéletre tervezett emberi test felépítését, örökletes tulajdonságait tartalmazó, működését szabályozó, fejlődési folyamatát irányító, aprólékos pontosságú teremtői ütemterv. Sőt, ide írható, hogy a majdani feltámadás vezérlő programja is!

A DNS kód egy csoda, amely nem kialakult, hanem teremtetett! A DNS vezérletű élő SEJT, isteni, teremtői felségterület!

Ilyen számítógépprogram az állati sejtekben nincs. Ez is hatalmas különbség! Tehát az ember egy külön vonal!

A korábban ateista Dr. Antony Flew is feltette magának a kérdést, mi is jogosan megkérdezhetjük:
„Vajon ki írta ezt a hárommilliárd betűs kódot? Ki helyezett működő parancssort a sejtjeinkbe?”

 

Jogos kérdés a kifejlődés elmélet agytrösztjei felé:

Az oktalan véletlen képes egy – minden szervi életjelenséget pontosan vezérlő – számítógépes programot írni egyszerre a hat milliárd élő emberi sejtbe?
Ha igen, akkor ez – a majomból emberré válás – melyik szakaszában következett be, és ki volt képes ezt megvalósítani?
 

Várjuk a választ!

—————————-

S akkor hogy is állunk az oktalan kifejlődés elmélettel?!