Egyipthon, Egyiptom nyelve

A C.F – F.C: CaF – FiC (f > p, c > sz, s), gyökszóról egy ősnyelvi érdekesség. Az egyiptomi fáraó Józsefet, Jákób fiát kinevezte az ország gabonatartalékai fölé CAFenáth Fahneákhnak, ennek szószerinti jelentése: Élés Főnök. A gabonát még ma is ÉLÉSnek nevezik magyarul némely tájakon. Tehát: gabona, élés = cafenát. A CAFenát, caFENát = életfenntartó, élés, élelem, élelem fölötti. Hogyan ejthették az egyiptomiak által beszélt ősnyelv (tájnyelv) változaton? Nem mellőzendő, hogy hanghiányos nyelvek közvetítették az írott formát évezredeken át, és amint a Halotti beszéd szavait a 12. században nem a leírtak szerint ejtették, úgy az ókorban az eredeti nyelven, a fenti CAFenáth Fahneák megnevezést sem. Ha József JÓ SZÉP férfiként JÓ SÉF volt, akkor a Fahneákh = FŐNÖK, Cafenát = ÉLÉSt. Tehát CAFENÁT FAHNEÁKH = ÉLÉS FENNti FŐNÖK.