EGÉR, EGÉSZ

EGÉR – Maga vájta üregben élő kis szürke, fürge rágcsáló. Fehér egér. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az EGÉR fő jellemzői: fürge, üregi, fireg-forog, motoszkáló, mászkáló, szürke, surranó, rágó. Az ősmag(yar)-nyelv mindannyit használta. A mai magyar nyelvben a fürge, firege, FÉREG, EGERI elevensége okán kapott neve, az EGÉR név maradt fönn. Háromszéken FÉREG a neve. A többi jellemzők szerinti megnevezés az utódnyelvek hangzástörvényei szerint módosult. Francia, olasz, román a SZÜRKE, SURRANÓból: souris, sorcino, şoarece. Angol, német MOTOSZkáló, MÁSZkáló: mouse, Maus. A spanyol, katalán, galíciai, de némely észak-germán nyelv is a RÁGÓból: ratón, rato, ratoli. Ez ősmag(yar)-nyelvi örökségük.    

EGÉSZ – Ami eredeti alakjában, nagyságában van. Összetartozó dolgok teljes egységükben tekintve [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:? alán] Mindenek alapja az EGY, ez az ÉSZ-szerű alap a világmindenségben, az EGY a kerek EGÉSZ. A világmindenségben EGY igazság van, a kerek EGY. Aki megbontja az EGY kerek EGÉSZ igazságának EGYségét, azt fél elemekre osztja. Az egy EGÉSZ igazság EGYségének fél elemekre bontásáért (féligazság = hazugság), félelem lesz a bére. Félelemre lesz oka a továbbiakban. Nézzenek végig a kerek EGÉSZet apró darabokra rágó, azt mindennap marcangoló emberi világon: EGYség van vagy félelem?