DZSEM

DZSEM – Darabos gyümölcsíz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A szó CS.M – M.CS gyök: CSeM – MeCS, amely angolban DZS hangra váltott: DZSEM. De próbálja megmagyarázni angolul a szó létrejöttének folyamatát. Nem megy, mert a szó eredete az ősiségben keresendő. Mivel a mai magyar nyelv az ősnyelv egyenes ági folytatása, így magyarul ma is érthetőek a szó elemei. Az EM ősgyök jelen van a kisbaba génjeiben, vele születik: EM-EM-EM, kéri az EMlőt, a CSEcset, a finom csEMegét, az ő DZSEMét. Székelyföldön a hígra főzött ízet helyenként MACSnak is mondják, amely az ősi – ma is élő – szóalak. Használják CSAMiga alakban is. A kínálás szava régen: ME. Tehát bármely oldalról vizsgáljuk, érthető magyar szóelemeket találunk. Ez a CSEMege rövid CS > DZS hangváltott alakja: DZSEMege, DZSAMiga.