DZ és DZS kötött mássalhangzó-párosok

Az utóbbi napokban végzett elemzések nyomán arra a következtetésre jutottam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a DZ és DZS egyetlen hangzóvá nyilvánításával is nagyon melléfogott. Az elemzések eredménye nem támogatja az Akadémia nyelvészeinek azon döntését, hogy a DZ és DZS egy hang.  

Érdekes gondolatok a MADZAG szóval kapcsolatban. Nagyon úgy néz ki, hogy az MTA nyelvészeti osztálya mindenképp valamilyen szakmai cselekménnyel akarta igazolni létét, ezért egy vagy több pihent agy kiötölte, hogy a DZ hangpárost nyilvánítsák egyetlen hangnak. Amikor ez a szabály megjelent, én furcsálltam, de nem foglalkoztam vele különösebben. Ám most szóbonctani szempontból elemezve rájöttem: NEM egyetlen HANG! A MAD külön gyök. A lehetséges hangváltások nyomán megfigyelhető: a MAD (dam, dim, dom, gam, göm, töm stb.) gyök GÖMbölyű, TÖMött alakzat, CSOMószerű DOMborulat. A ZAG? A ZIG-ZAG összevisszaság képét nyújtó. Ilyen a MADZAG látványa is. A DZ páros hangjaival alkotható a DUZzad szó, mely szintén DOMborúság képét leíró. A DZ páros jelen van a következő szavakban: boDZa, eDZő, fogóDZó, kérőDZő, lopóDZó, peDZő stb. Megfigyelhető, hogy a Z hang minden esetben cselekvést leíró, azaz külön gyökalkotó kezdőhang!  

A DZS párost elemezzük a FINDZSA, LÁNDZSA szavakban. A LÁNDZSA a MÉKSZ által olasz eredetűként van jelölve. A LÁND-ZSA hosszú, egyenes NYELű (lán – nál – nől) fegyver. A hosszúságot jelentő LÁN gyökhöz a D hang, mint használati célt meghatározó – támaDó, véDekező – fegyver jelzőjeként illeszkedik. A LÁNDZSA LENDítéssel INDított fegyver. Hosszú, egyenes voltára az ND páros hangjaival alkotható NáD szó nyújt párhuzamot. A fegyver erőszak eszköze, a ZSA ősgyök a ZSArol, ZSArnok szavakban szintén erőszak színezetű. A LÁN, LÁND külön értelmet képvisel. A ZSA szintén.  

A FINDZSA, csésze török, perzsa eredetűnek van jelölve a MÉKSZ által. Ám van a magyar FINak, mely a CSAnak FIa volna. A CSA, ZSA ősgyökök folyadékot jelentő szavak értelemmeghatározói (loCSOg, CSObban, ZSIndely). A FINDZSA ND párosa is vízre mutató, mivel a NeDű, NeDv, DuNa szavak alkotó hangjai. A DZS párossal alkotható a DéZSa szó, mely szintén folyadékkal kapcsolatos. A FIN, FIND, az ND páros és a ZSA ősgyök szintén jól meghatározható, külön-külön értelmet képviselők. Tehát sem a DZ, sem a DZS nem lehet EGY HANG, hanem KÖTÖTT MÁSSALHANGZÓ-PÁROSok, melyek gyökalkotók, épp mint az ND páros!  

Szerintem az Akadémia közel harminc éve a DZ és DZS egyetlen hangzóvá nyilvánításával is nagyon melléfogott. Nyelvészei minden komolyabb elemzés nélkül akartak valami korszakalkotó nagyot létrehozni, ám helyette szégyent hoztak az intézmény fejére ezzel a döntéssel. A nyelvbonctan tönkreteszi, összeomlasztja az Akadémia utóbbi 150 évben védelmezett nyelvpolitikáját!