DZ – egyetlen hang vagy hangpáros?

Érdekes gondolatok a MADZAG szóval kapcsolatban. Ez a szó nem támogatja az MTA nyelvészeinek azon döntését, hogy a DZ egy hang. Nagyon úgy néz ki, hogy az MTA nyelvészeti osztálya mindenképp valamilyen szakmai cselekménnyel akarta igazolni létét, ezért egy vagy több pihent agy kiötölte, hogy a DZ hangpárost nyilvánítsák egyetlen hangnak.

Lehetne dalolni is: „Nagy nap volt az, igen nagy, hogy” az MTA-nál egy pihent agy, gondolt egyet s egy hang lett a DZ. Amikor ez a szabály megjelent, én furcsálltam, de nem foglalkoztam vele különösebben. Ám most szóbonctani szempontból elemezve rájöttem: NEM EGYETLEN HANG! Nem, hanem kötött mássalhangzó-páros. Bizony! A MAD külön gyök, és a ZAG is. A lehetséges hangváltások nyomán megfigyelhető: a MAD (dam, dim, dom, gam, göm, töm stb.) gyök GÖMbölyű, TÖMött alakzat, CSOMószerű DOMborulat. A ZAG ? A ZIG-ZAG összevisszaság képét nyújtó. Ilyen a MADZAG látványa. A DZ páros hangjaival alkotható a DUZzad szó, mely szintén DOMborúság képét leíró. A DZ páros jelen van a következő szavakban: boDZa, eDZő, fogóDZó, kérőDZő, lopóDZó, peDZő stb. Megfigyelhető, hogy a Z hang minden esetben cselekvést leíró, azaz külön gyökalkotó kezdőhang! Szerintem az Akadémia a DZ és DZS egyetlen hangzóvá nyilvánításával is nagyon melléfogott. A nyelvbonctan tönkreteszi, összeomlasztja az Akadémia utóbbi 150 évben védelmezett nyelvpolitikáját!