DOMÁN, MÓNIKA

A Domonkos, Domán és Mónika neveknek van közös értelmük is némely vonatkozásban. DOMÁN – A DOMÁN név a D.M – M.D gyök: DoM – MóD. A név jelentése némileg azonos a DOMONkos* névvel. Ha a név születéskor adatott, akkor DOMÁN értékes gyermekáldásnak, aDOMÁNYnak számított. A DOM gyök egyik jelentése: nyugalOM: DOMon ül, DOMol (dorombol nyugalmában a cica). A MÓDos ember jó anyagi helyzetben él és valószínű DOMinálja, azaz uralja környezetét. DOMÁNra valószínűleg feltekintettek családtagjai, hiszen a DOMán, DoMÁN névben jelen van a MINdenemet néktek aDOM gondolat is. Sőt a legjobb esetben DOMÁN egy nagyra értékelt aDOMÁNY volt szerettei részére. A DOM gyök jelent otthont, odút: oDUM, innen a latin DOMus. Az oDUMban saját életemet, sajátos életMÓDomban élem. DOMÁN, otthonszerető, családközpontú férfi is lehetett. Az M hangcsoport – OMÁ – DOMÁn, meglehet nem volt kitárulkozó, így a nem közelében élők számára hOMÁlyos, nehezen kiismerhető szEMÉlyiség, de lehetett jó kedélyű kOMAtermészetű, barátságos. Ám kOMOly is, sőt gondoktól terhelten elkOMOruló is. Az M.N – N.M gyök: MáN – NeM, a MÁN, MÓN gyök jelenthet kezet, régiesen: MUNa, valaminek véghezviteléhez alkalmasságot, de jelenthet MENőt, jártast valamiNEMű** dologban.

/*/A Domonkos nevet hivatalosan latinból eredeztetik: Istennek szentelt jelentéssel. Az otthonülő, DOMonülő pihenőnap az ősnyelvben lehetett monkolástól, munkától mentes, így Istennek szentelt nap: Domonkos, amelyben a DOM = nyugalom a monkos, azaz munkáskezeknek. Innen ered a latin dominica = vasárnap, ám az is csak az élő ősnyelven, azaz magyarul magyarázható meg. /**/ A Domonkos névben jó kezű: monkos, monókos, monókoló, munkás a jelentése.

MÓNIKA – A MÓNIKA név M.N – N.M gyök: MáN – NeM, ügyes kezű leányzó, aki mindeNEMű női MUNkában, régiesen MONókolásban, MÓNikálásban jeleskedik. Az N hangcsoport – ÓNI – a csINOs, kívÁNAtos, kÍNÁló, mENŐ, szÁNÓ szavakban jellemzőket leíró. Az N.K – K.N gyök: NiK – KiN, a NIK gyök győzelemjelentésű volt az ősnyelven: NIKé, NYÉK, a KIN gyök, mozgást jelentett, innen az ógörög KINetika = mozgás. Székelyföldön még ma is azt mondják a sokat mozgó, járkálóra: KINlódik, KÉNlódik ide s tova. Vagyis: aki sokat KÍNlódik (mozog), IKlat, annak esélye van a győzelemre. A K hangcsoport – IKA– MónIKA IKlAtó, mozgÉKOny, ÉKEs, OKOs, szép tEKIntetű kis leányzó, akin megAKAd a férfiszem. Az IK ősgyök, IKA hangcsoport, mozgást jelent, a dinamIKA, fizIKA, mekanIKA (mechanika) szavakban. Ha fordítjuk: KAMÓNI, a KAMpa mezőt jelentett, amelyen a KAMrába valókat termesztették, s ebben a MUNkában, MÓNikálásban a serény, örökmozgó MÓNIKA kivette részét szorgalmasan. Az első – MÓNIKA nevet viselő – lány: serény, dolgos, örökmozgó, eleven, munkáskezű teremtés lehetett.