DOLOG

DOLOGElvégzendő feladat. Munka. Elintézésre váró ügy. Cselekedet, tett, magatartás. Esemény, történet. Helyzet, sors. Tényállás. Tárgy, holmi, eszköz. Tapasztalati, gondolati, képzeleti tárgy. [bérnyelvész: szláv]

A DOLOG szó a D.L – L.D gyökből: DoL – LóD. Ismerős mondás: Na, LÓDulj DOLgozni! A DOLOG szó a TOLogatás, ide-oda DŐLés, LÓDulás, lóDULÁs, inDULás, lenDÜLés, mozDULás látványának szóban megjelenítése.

A CzF Szótár is a TOL igével hozza kapcsolatba.

Az L hangcsoport – OLO – összegzi: a saját vagy csALÁd érdekében végzett bármely csELEkedetet. Az ide-oda tOLOgatás, munka. A dOLOg lehet elmÉLEti, eszmei, de lehet a térben is elmozdULÓ tárgy, s az ezekhez kötött minőségi ÁLLApot sajátos ismertető jegyét (log) hordozó. Sok dOLOg, nagy dOLOg, szép dOLOg, jó dOLOg, új dOLOg, nehéz dOLOg, sajátos dOLOg stb.

Az L.G – G.L gyök: LoG – GoL. A LOG gyök egyik jelentése: nyelv, s amit alkot: ige, szó volt az ősnyelvben: szóLOGat, tehát nyelvet széllel LÓGat. Ám a LOG – GOL gyök a LÉGben végbemenő jelenségek leírásában is szerepet kap.

Az elhivatottság, jól végzett szolGÁLata is doLOG, amely megeLÉGedés forrása lehet, főLEG, ha a végLEGes végén LEGjobbak az eredmények.

A rossz doLOGtól végLEG eLEGe lesz mindenkinek.

A nem erőltetett, természetes eLEGáns, GÁLa külsőség a jó doLOG jelLEGűek közé tartozó.

A LEGelő, leGELő állat megeLÉGedésik ehet, élete a LEGelőhöz kötött. A LEG gyök kötöttség értelmet is hordoz.

A törvények a LEGkötöttebb dolgok, mert viselkedést szabályozók. Az észszerű viselkedési törvények kötöttLEG tartanak, és hasznosak, mert az élet minden doLOGi vonatkozását átfogják. A kötetlen szabadosság káros, akár egy kötöttségéből kiszakadó, elszabaduló, hegyről legördülő sziklatömb.

A GOL lehet üresség, amelyet hasznosan kitölteni CÉLszerű. A GOL ómagyar ősnyelven üres jelentést is hordozott. Az üres semmittevés neve LÓGás.

Az LG páros meghatározó a szó értelmének keresésénél. A doLGozó, gondoL/G/k/ozva doLGozott, a szoLGára szó bízatott, ő beszéLGetve is tett. Ezek munkavégzésre vonatkoznak, de kiérthető belőle, hogy a DOLGOzó gonDOLKOzva ALKOtó ember. Az elme akkor DOLGOzik, amikor gonDOLKOzik.

A POLGár áPOLGat. A mindenkori vuLGár, köznépi POLGár, azaz nem sátorlakó, hanem falvak falai, polai, fal, pol (pallér = pal, falak építője) közt élő, áPOLGatta évezredeken át az emberiség fizikai, szellemi kincseit. Ugyanaz a réteg SZOLGáltatta a fejlődéshez szükséges lelki, fizikai, szellemi erőt. Ők hordozták, majd hagyták az utókorra a gondolataikban megfogalmazódó, és alkotó tetteik nyomán fennmaradt tárgyi, azaz DOLOGi emlékek azonosító jegyét, bélyegét, biLOGját, azaz LOGóját, vagyis tetteik jegyét, TOLogatásaik LOGóját, az érTÉKes DOLOGi jegyek hagyaTÉKát. A TÉK, jó TÉK, érTÉK (érték – artákarta = művészet), munka, azaz DOLOG.

A DOLOG nem halad, ha te az időt elLÓGOD.
DoLoG – LóGoD hangváz: D-L-G – L-G-D.

Az üres idő, a GOL kitölthető értelmes tevékenységgel, munkával, tárgyak ide-oda TOLásával. Ezt nevezték TOLOGnak, majd t > d hangváltással DOLOGnak.

Tehát a DOLOG a GOLOD, üres időd kitöltése értelmes, alkotó tevékenységgel.
DoLoG – GoLoD
hangváz: D-L-G – G-L-D.

A GOL gyök másik jelentése: cél, tehát CÉLOD legyen az üresség betöltése, ezért aCÉLOZD meg erődet, hogy átugord a LÉCet.
DoLGoZó – aCéLoZD hangváz: D-L-G-Z – C-L-Z-D.

A jól végzett DOLOGtól BOLDOG, fellicitált leszel.
DoLoG – BoLDoG hangváz: D-L-G – B-L-D-G.

A hangvázzal az ellentétes értelmű szó is felépíthető: ha DOLGOD van ne DÖGLŐDj!
DoLGoDDöGLőDő hangváz: D-L-G-D – D-G-L-D.

A DOLGOZ – ZOGLOD teljes átfordításból az is megérthető, hogy nem ZÚGOLÓDva, mert úgy nincs értelme, elGAZLOD, GAZOLOD az időt.
DoLGoZ – ZúGoLóDó – GaZoLoD hangváz: D-L-G-Z – Z-G-L-D – G-Z-L-D.

Általában ki ZÚGOLÓDIK? A munkakerülő, aki nem DOLGOZIK!
DoLGoZiK – ZúGoLóDiK hangváz: D-L-G-Z-K – Z-G-L-D-K.
Ha mindenki ZÚGOLÓDIK, akkor ki DOLGOZIK?

A ZUGOLÓDÓK voltak az állandóan munkabeszüntetésre bujtogató, rendbontó csőcselék magva, akikből a kommunisták pofázó, majd gyilkos bandája szerveződött.

Az elemzésből az is kiderül, hogy ZUGLÓD szó kezdetben a munkáját szeretettel végző ember sajátos meghittségű elkülönített helyének megnevezése lehetett:
DoLGoZó – ZuGLóD hangváz: D-L-G-Z – Z-G-L-D.

Sehol nem lelhető fel itt a szláv nyelvi elem, mert ha szláv szó lenne, akkor a jelenség vonatkozásai nem lennének megjeleníthetők magyar nyelvű szavakban ugyanazzal a hangkészlettel.