DIPLOMA

DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gyökből képzett szó: DiP – PeD. A DI ősgyök a cselekvés, DIA, a megelégedettség nyomán, annak DIcsérete, és a DIadal gyökszava is. Az IP ősgyök az IParkodás, IPeredés (cseperedés), a székely csIPeszkedés (kapaszkodás), azaz a törekvés jelölője a szóban. A fordított gyök az ePED szóban ad párhuzamot. A PL páros a tanulói kéPLékenység, az oktatás gyePLője vezetésének elfogadása, a kemény munka végén jó szerePLés a vizsgákon, majd a cséPLésnél megmutatkozó hozam. Itt a hosszú évek alatt – szorgalmas tanulás nyomán – szerzett ismereteket igazoló okmány, a diPLoma. A P.L – L.P gyök: PáL – LéP hangjai a magas PÁLma, az első LÉPés. A DIPLOMA megszerzésével elért egy magaslatot. A magasröptű galamb ősi PALOMA nevét a PÁLMA magassága, és kiterjedt szárnyszerű ágainak magasztossága ihlette. Nem véletlen van jelen a diPLOMA szóban is: diP(a)LOMA, diP(Á)LoMA hiszen a szakmai szárnyalás ennek megszerzésétől veszi kezdetét. A DIPLOMA a győztes PÁLMAága. Szómegfordítás nyomán az is kiérthető belőle, hogy felOLDoz az addigi IParkodó kötöttség alól: DIPLO – OLDIP. Ebben hasonlít az abszolvál szóhoz, amely szintén a felOLDozást jelenti addigi tanulási kötelezettségei alól, OLV – OLD, ami OLVad esetenként OLDódik. A LOM – MOL a fellazulást jelenti. Kiérződik belőle a magasztosság, ha összehasonlítjuk a temPLOM és diPLOMa szavakat. Összegzésként: DIcsérő elismerése és megjutalmazása az addigi eredményes munkának. Tehát a jelképes betakarítás, cséPLés után, s további magasztos (plom, pálma) feladatok elvégzésére alkalmassá nyilvánítja a kitüntetettet.