DIPLOMA

DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [MÉKSZ: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gyökből képzett szó: DiP – PeD. A DI ősgyök a cselekvés, DIA, a megelégedettség nyomán, annak DIcsérete, és a DIadal gyökszava is. A P hangos IP ősgyök emelés, emelkedés, törekvés jelölője az IParkodás, IPeredés, csEPeredés, a székely csIPeszkedés, kAPaszkodás szavakban. A fordított gyök az ePED szóban nyújt párhuzamot a PADlószintről felemelkedésre, hiszen minden magaslatra a PADlóról indul az út. A PL hangcsoport – IPLO – a tanuló kÉPLÉkenysége, alakíthatósága, az oktatás gyEPLŐje vezetésének elfogadása, a kemény munka végén jó szerEPLÉs a vizsgákon, mint jelképes csÉPLÉsnél megmutatkozó hozam. Itt a hosszú évek alatt – szorgalmas tanulás nyomán – szerzett ismereteket igazoló okmány, a dIPLOma. A P.L – L.P gyök: PáL – LéP hangjai: a PÁLma magasságába jutáshoz, az első LÉPés. A szó összetevő hangjai átforgatásából kiolvasható az emelkedés értelme: MA-D-iplo, a MADár felemelkedik, a feltáMADás, új életre kelés. A DIPLOMA megszerzésével elért egy magaslatot, de nem a csúcsot. A magasröptű galamb ősi PALOMA nevét, a PÁLMA magassága, és kiterjedt szárnyszerű ágainak magasztossága ihlette. Nem véletlen van jelen a diPLOMA szóban is: diP(a)LOMA, (di)PÁL(o)MA hiszen a szakmai szárnyalás ennek megszerzésétől veszi kezdetét. A DIPLOMA a győztes jelképes PÁLMAága. Gyökátforgatás nyomán az is kiérthető belőle, hogy felOLDoz az addigi IParkodó kötöttség alól: DIP-LO – OL-DIP, OLDIP. Ebben hasonlít az abszolvál szóhoz, amely szintén a felOLDozást jelenti addigi tanulási kötelezettségei alól, OLV – OLD, ami OLVad esetenként OLDódik. Az L.M – M.L gyök: LOM – MOL a fellazulást jelenti. Kiérződik belőle a magasztosság, ha összehasonlítjuk a temPLOM és diPLOMa szavakat. A DIPLOMA nem végső cél, hanem egy nagy ugródeszka a szakma kezdetén. Akinek csak a megszerzése a cél, az szakmailag elveszett. Ma divat halmozni a DIPLOMÁkat, a velük járó semmit tudással* együtt. Tisztelet a kivételnek. Az M hangcsoport – OMA – a csEMEteként indulás, magasra EMElkedés, kOMOlyság szavakban. Összegzésként: DIcsérő elismerése és megjutalmazása az addigi eredményes munkának. Tehát a jelképes betakarítás, cséPLés után, s további magasztos (templom, pálma, paloma) feladatok elvégzésére alkalmassá nyilvánítja a kitüntetettet. A fenti elemzés megértéséhez fontos tudni: az utódnyelvek – új szavak alkotása esetén – csak ősnyelvi szóelemekből gazdálkodhatnak. E szóépítmények tartalma, mondanivalója magyarázó nyelven való elemzésekor a megnevezett akárminek olyan jellemzőire is fény derül, amely az alapszóból nem tetszik ki első ránézésre. PL – LP: a diPLoma csak egy köztes céLPont, egyben egy újabb taLPpont a szakmai emelkedő kezdetén a továbbindulásra a csúcs, a tető, a kaLPag felé.

/*/ Egy építész tervezőmérnök szavai: Némelyik építészmérnök olyan tudással jön ki az egyetemről, mint egy jó kőműves.