Dióhéjban

 

Amit az én elemzéseimről tudni kell.

Olvasóim iránti tiszteletem jegyében leírom az alábbiakat, hogy mindenki tudjon róla.

Az én nyelvi fejtegetéseim a TEREMTÉS alapján állók.

Tehát van egy adott, meghatározható történelmi időpont: az ember teremtése. Ebből indul ki a minden emberre vonatkozó – általam írt – tényeket közlő tartalom.

Az első ember teljes, tökéletes értelmi, testi adottságaival lép be a földi valóságba, egyebek mellett: beszédképességgel, -készséggel.

Kezdetben az ember hangokkal, majd ősgyökökkel (két hang), később gyökszavakkal (három hang), hangcsoportokkal (három vagy négy hang) fejezte ki magát. Ismeretei bővülésével ezekből alakultak ki a szavak, s a hosszabb összetett szavak is.

Minél hosszabb egy szó, annál több jellemzőt foglal magába, s így természetszerűen hosszabb idő alatt alakult ki.

 

Az emberiség első évszázadaiban, első évezredében, az Özönvízig, sőt utána is több évszázadon át, összességében kb. 2000 évig, egyetlen nyelv volt forgalomban. Egyetlen nyelvet beszélt az emberiség. Természetesen erőteljes, kitáguló szélességű tájnyelvi színeződéssel.

Ezen az egyetlen beszélt nyelven alakultak ki az összes megnevezések: emberek, állatok, növények, földrajzi helyek nevei, mindannyi tulajdonnevei.

E hosszú idő alatt ennek az első nyelvnek oly hatalmas szótömege, kifejezés-összessége alakult ki, amelyből a nyelvek összezavarodásakor az összes kialakuló nyelvek – és a később kialakuló új nyelvek is – feltöltődtek.

Idővel a kialakuló nyelveket beszélő népek betöltötték a Földet.

Bizonyítékok ezrei lelhetők fel arra, hogy a Föld nevű bolygón, minden nyelv az egyetlen ősi nyelvből alakult ki.

Tehát nem voltak külön gócok, ahol egymástól függetlenül alakultak volna ki különböző nyelvek.

A mai magyar nyelv nem keveredett, hanem megmaradt az ősnyelv nyelvszerkezeti vázrendszere szerinti nyelvként, és szókincsének 60-70 százalékát mai napig őrzi. E tényt a gyökrendszer bizonyítja, azaz annak elemzésén át bizonyítható.

 

Aki a kifejlődéstan nyomvonalán halad, és a Földön itt-ott kifejlődő – makogó, oktondi, bunkóval vadmalacra vadászó – ősemberről szóló, még mesének is torz képletet fogadja el, annak a fent vázolt összesség nem mond semmit.

 

Nem szándékom senkit meggyőzni, csak feltárom az általam felfedezett nyelvi fejleményeket. Aki akarja, elfogadja, aki nem, az nem.

Az értelmes vitát bárkivel vállalom, sőt örülök az észrevételeknek is, mert így tisztázódnak némely addig nem eléggé világos dolgok.

Meddő, értelmetlen vitát viszont nem folytatok senkivel. Aki nem tartja hihetőnek a világ teremtése alapjain álló, annak nyomvonalán folytatott elemzéseket, az nyugodtan továbbállhat, nem sért meg vele.

A gúnyolódóan fröcskölődő oktondiakkal, a szamár-szerűen röhögőkkel nincs közölnivalóm. Nincs időm az ilyenekre. Ennek elkerülése érdekében néha tiltok is némelyeket.