DINAMIKA, DINASZTIA

DINAMIKA – A mechanikának a mozgásokkal és az azt előidéző erőkkel foglalkozó ága. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög] A DINAMIKA a D.N – N.D gyök bővítménye: DiN – NiD (ind), és a MINDENség, DIMENzió fogalmakhoz kötődő. Ez a munkát, cselekedetet is jelentő DI ősgyök bővítménye. Fontos tudni: az ősmag(yar)-nyelvi eredetű szavak egyik fő jellemzője: hangjaik átforgatásával is értelmes szavakat adnak!* A DI ősgyöknek a mozgással kapcsolatos jelentése a biztató GYÍ szócskából is megérthető: DJÍ. A fordított NID gyökkel van egy régi – többértelmű – magyar szó: NÁDal, amely valaminek (épületnek) NÁDdal javítása mellett annak NAD, azaz nagy jelentését is tartalmazza, sőt a NÓD szóalak az esetenként előálló kötésértelmű gubancot is jelenti. A DIA gyök (gya, gyárt, képez) hangjai közé belép az N hang: DINA, amely így az IN, INdul értelmét adja: DIN – IND, akár az INDulásra bíztató: GYÍ NA, mozgás! A DINAMIKA – GYI-NA-MIKA = mozgástan. A NA ősgyök születést jelöl: mozgás (mik – iklatás) születik, INDul. A dinaMIKa (mak, mek, mik, mók) MEKanika (mechanika,) az ősmag(yar)-nyelvi ták szóval együtt említett: ták-MÁK gyök (a dikics címszónál). Ezt ma leócsárló, megbélyegző értelemben használják, de valamikor a mindenhez értő ezermester jelzője volt: MIKA = MUKA – MUNKA. E gyökből vannak a laKATos, TAKács, TEKnikus, MEKanikus (így van helyesen írva) szavaink. Az M.K – K.M gyök: MiK – KiM, m > n váltással KIN, amely az utódnyelvekben mozgás-teKNIka (tekin) azaz KINetika jelentésű. Ezt görög eredetűnek mondják, csak hát ezt az ógörög nyelv az anya-nyelvéből az ősmag(yar)-nyelvből örökölte meg. Innen az utódnyelvi KINema azaz MOZgókép, MOZi. Az INDuló (születő – na), azaz DI (gyí) KINEMA – MAKINE (machina) – DI-NA-MIKA, és a kör bezárul.  

DINASZTIA – Uralkodócsalád. A gazdasági vagy közéletben nemzedékeken át fontos szerepű család. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A DINASZTIA a D.N – N.D gyökből képzett: DiN – NiD (ind), és a mindenség, dimenzió, dinamika fogalmakhoz kötődő. A DINASZTIA ősmag(yar)-nyelvi elemek szóösszetétele. A DI, GYI, mint biztatás: „Töltsétek be a Földet!”. A DIN gyök a dinamika gondolatával összekötött: INDulás. Minden család egy DINASZTIA része. Az IN – nemzéssel kapcsolatos kellemi gyök (csintalan, finom, pina stb.). A NA = NŐ, NASZ – NÁSZ (n > m: mász – szám-beli emelkedés) Az ASZ a közösülés mindenek feletti élménye (f, b), az anyaságra érett ASSZonnyá válás. A NASZ(t) – NŐSZ(ül), NESZ(ül), a NÁSZhoz kapcsolódó felajzott, NESZült élvezeti, de következményi fESZült állapot is. Az anyatest NESZül, azaz fESZül, a magzat kÉSZül (nő), és kéSZÜL világra jönni, megSZÜLetni, majd a NŐ SZÜL– NŐSZÜL. A NASZTA – NŐSZÜLés, a szülés eredeti megnevezése. Ez onnan tudható, hogy az utódnyelvek egyik része ennek módosulatait vitte magával. Például: naissance, naștere, nascita, nacimiento, nascimento és mások.  A DINasztia, diNAsztia a NAgycsalád minDEN (den – din) NŐSZülte tagját magába foglalja.  

Az SZT kötött mássalhangzó-páros a NŐSZÜLés nyomán való oSZTódást, az utódok SZéTterjedését jelenti. A TIA – DIA = tevékenység. A DINASZTIA magas rangú törzsfője a NESZTOR (or – orom, torony), a rangidős sátorapa (satrapa) volt, aki egyenlően elOSZTOtta a közös javakat: NESZe, NESZTOtt a NESZTOR. 
 —————————————-  

* Jó példa erre a KALÁSZ szó. E szó öt hangjából öt szó képezhető: KALÁSZ, SZAKÁLL, SZÁLKA, SZÁLAK. Ezek mindegyike KASZÁL-ható.  
Egyetlen más hangot sem hoztunk be!