DIKTÁL

Magyar szavak elhazudott eredete
DIKTÁL – Szöveget olvas, mond valakinek, hogy az leírja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A székely kifejezések közt még ma is használatos a monDIKál szó. A DIKál jelentése: beszél. A KT páros szerepe is meghatározó. Aki másol, vagy tollbamondás után ír, az baKTat a papíron, azt iKTatja bele írásába, amit mondanak, olyan, mint a kuKTa, aki a szakács utasítása szerint dolgozik. Aki DIKTÁL, az oKTat és szoKTat is egy munkaütemhez, hogy ne vaKTából dolgozzunk. Aki DIKTÁL az monDIKál. A KT párossal alKoTható a KöT, KúT szavak, de a KéT, azaz KeTTő is. A DIKTÁLás legkevesebb KéT személyt feltételez. A KT páros fordítottjával a munkavégzést kifejező TaK, TáK, TéK stb. Gyökök, szavak alKoThatók. Minden eleme ősmag(yar)-nyelvi alapból induló. A latin csak átvette.