DIKICS – Cipészkés

Magyar szavak elhazudott eredete
DIKICS – Cipészkés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DIKICS DI gyökbővítmény a DIA, GYIA, GYA, vagyis a szakmai GYAkorláshoz kötődik.

Az IK gyök mozgásra (iklat) és behatásra (ék) utal. A CS hang a CSInosítás, hiszen ezzel végmegmunkálást végez, utolsó (c)Simításokat (CSIszol). A DIKICSelés valaha szépítést jelentett. Nem véletlen, hogy a román nyelv által megörökölt DICHIŞ szó egyik értelme: szép cifra, és DICHIŞEALĂ, DICHIŞIRE szavakkal fejezi ki a női szépítkezést, CSInosítgatást. A magyar nyelvben elveszítette korábbi jelentését, ma inkább gúnyolódóan használják, épp mint a – régen szintén érTÉKes jó munKÁT jelentő – TÁK és MÁK szavakat. Mondják: DIKICSel (tikicsel), tákol, mákol, mókol. Pedig hajdan ez teljes értékű minőségi munkát jelentett. A görög nyelv olyan értelemben őrizte meg. Ez onnan is tudható, hogy a görögből eredeztetik a magas minőségre mutató TECHnika – MECHanika szavakat. Ezeket mi magyar helyesírással, a jelentést megőrizve írhatnánk TEKnika – MEKanika alakban, mivel ősmag(yar)-nyelvi eredetűek! Ám nekünk mindig majmolni kell.