DIADAL, DIÁK, DIKICS

DIADAL – Elsöprő nagy győzelem. Nagy siker, nagyon kedvező eredmény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DIADAL a cselekvést jelentő DI ősgyökből indul. A DI – ID folyamatos tevékenységet leíró, ami azt jelenti, hogy a tett, cselekmény sikeressége az állandó DIAkorlás (gyakorlás) függvénye. A VIADALon aratott DIADAL nagy DIA (gya, gyak), cselekvés, tett.

Ez esetben oly tett, amely talán a nem is remélt legnagyobb sikert hozta. A DIADALének, győzelmi azaz DIŐzelmi DAL, de ez benne van a szóban is, DALolható cselekedet, azaz megénekelhető hőstett, egyetlen szóban: DIADAL.  

DIÁK – (Közép)iskolai tanuló. Deák. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv < görög] A DIÁK a cselekvést jelentő DI ősgyökből indul. A DI – ID folyamat, ez azt jelenti, hogy az ismeretek befogadása folyamatos. A DIÁK GYAKorlót jelent: DIAKorló. Tehát, mielőtt az ógörög nyelv átvette, már létezett az ősmag(yar)-nyelvben. Az csak átvette a magyar GYAK/orló/ból a DIÁK alakot. Oly valaki, aki végez egy munkát, vagy készül (tanul) egy munka elvégzésére. Benne van a csizmaDIA szóban is, csizmaGYÁrtó, csizmaDIÁrtó). A DIAKónus egyházi szolgálatot teljesítő, vagyis GYAKorló, DIAKorló. A DIÁK fordítva KÁDI, és ez a muszlim népeknél törvénytudó, bíró. Az alkotói, szaporítói akarat (fial) megjelenítése mellett, az IA kötött magánhangzó-páros az ifjúi éberség, frissesség, élénkség, gyorsaság leírója is: fIAtal, vIAdal, dIAdal, rIAd, rIAn stb. A tudni akarás, kiismerés kérdése: mI Az, kI Az? Az IE is hasonló értelmű: sIET, IEd (ijed) A DIÁK szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű.   DIKICS – Cipészkés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?]  A DIKICS a D.K – K.D gyökből indul: DiK – KeD, amely DI gyökbővítmény, és a DIA, GYIA, GYA, vagyis a szakmai GYAkorláshoz kötődik. Az IK gyök mozgásra (iklat) és behatásra (ék) utal. A CS hang a CSInosítás, hiszen ezzel végmegmunkálást végez, utolsó (c)simításokat (csiszol). A DIKICSelés valaha szépítést jelentett. Ez abból is látható, hogy a fordított gyök a KEDves szó alapja. Nem véletlen, hogy a román nyelv által megörökölt DICHIŞ szó egyik értelme: szép cifra, és dichişeală, dichişire szavakkal fejezi ki a női szépítkezést, CSInosítgatást. Az angol KID is e gyökből eredő, hiszen a kisgyerek, kiskölyök a KEDveltek közé tartozó. A D > T váltással meglátható a T.K gyökkel való közeli értelmi kapcsolat. Mindkét gyöksor oda-vissza alakzatban cselekvést, alKOTást kifejező. Például TÁKol a KÁD készítő KÁDár, aki KEDvvel végzi alKOTó munkáját. A magyar nyelvben elveszítette korábbi jelentését, ma inkább gúnyolódóan használják, épp amint a – régen szintén érTÉKes jó munKÁT jelentő – TÁK és MÁK szavakat. Mondják: DIKICSel (tikicsel), tákol, mákol, mókol. Pedig hajdan ez teljes értékű minőségi munkát jelentett. A görög nyelv olyan értelemben őrizte meg. Ez onnan is tudható, hogy a görögből eredeztetik a magas minőségre mutató TECHnika – MECHanika szavakat. Ezeket mi magyar helyesírással, a jelentést megőrizve írhatnánk TEKnika – MEKanika alakban, mivel ősmag(yar)-nyelvi eredetűek! Ám nekünk mindig majmolni kell.