DEREGLYE, DERÉK

DEREGLYE – Széles, lapos fenekű, nagyméretű csónakszerű vízi jármű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? taraglya, saroglya < német] A DEREGLYE szintén D.R – R.D gyökből induló szó: DeR – ReD. Amint a saroglya alapvető értelme sarokja, a taraglya meg taragja, úgy a DEREGLYE, derekje. Vagyis a saroglya esetében csak egy sarok használható, a taraglya esetében az egész területe raktér, a DEREGLYÉnek a derékrésze, különben billen. Megjegyezendő, hogy a saroglya főleg a szekér, kocsi hátsó végében levő sarok (hátul a saroglyában), bár elől is van. A taraglya négykezes szállítóeszköz, nem billen, csak ha szándékosan billentik. A GLY párossal alkotott szavak, anyagok tömörítési formáit is leírják. Például: baglyos, boglya, máglya. Mint G.LY – LY.G alvógyök: GáLY – LYoG, rakománnyal kapcsolatos szavakban is jelen van: GÁLYa, GALY, GÓLYa, gomoLYOG, imboLYOG, támoLYOG. A GLY páros hangváltással lehet KJ párosként értelmezni, így a saroKJa, taraKJa, dereKJe szavakban a saROKja, taRAKja, deREKje RAKterének bizonyos KÖRértelmét emeli ki, mint saJátos jellemzőt.    

DERÉK – A törzsnek a mellkas és az alsótest közötti része. Megbecsülésre méltó, jóravaló, becsületes, derék ember. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? szláv] A DERÉK szintén D.R – R.D gyökből induló szó: DeR – ReD. A DERÉK tartást is jelent, nem csupán testrészt. A DELi (dél), DER egyenest, mint jobb irányt jelent (az utódnyelvek még használják ebben az értelemben). Ugyanakkor D > T váltással a TERmettel kapcsolatos: szép TERmetű. Vagy, jó bőrben, DERmában van. A DERÉK a test közepe, a DER gyök (l > r) DELi értelmű is. A DER-ÉK ember szép suDÁR egyenes TERmetű és ÉKes, azaz mutatós. Ez az egyenesség (der) jellemben is értÉK. Sőt! Ha igazi nő vagy, akkor ezt KÉRED férjnek!