DEMOKRATA

DEMOKRATA – Olyan politikai rendszer, államforma híve, amelyben a hatalmat formailag az egész nép, valójában valamely osztály gyakorolja. [nk: görög] Mivel az ógörög az ómagyar ősnyelv leánynyelve, így magyar elemzésben érthető meg a szó igazi mondanivalója. A DEMOKRATA szó D.M – M.D gyökből induló: DeM – MeD. A DEM gyök d > t hangváltással TEM, TÖM, TÖMeg. A DEMOKRATA elvben a TÖMeg-, a népakarat érvényesítéséért* emel szót. DeMoKRaTa – TöMegaKaRaT hangváz: D-M-K-R-T – T-M-g-K-R-T. A demokrácia valójában a TÖMeget valamely politikai osztály elképzelése szerinti MEDerben terelő rendszer. Az M hangcsoport – EMO – a dEMOkrácia az arctalan tÖMEgre tÁMAszkodó hatalom. Az M.K – K.M gyök: MoK – KaM, cselekvést leíró az ősnyelvben: MÓKol, MÁKol valamilyen KAMpán, azaz mezőn, ez esetben a politika mezején. A KR hangcsoport – OKRA – sűrített állapot kifejezője a bOKROs, csOKROs szavakban. A pOKRÓc, szEKRÉny rejt valami titkot. A mAKRAnc szó ellenállás. Leendő kibontakozás az IKRA, szIKRA szavakban. A demOKRAta az arisztOKRAta hatalmát megtörni akaró. Az R.T – T.R gyök: RaT – TéR, egy politikai RÉTeg akaRAT érvényesítési szándéka egy kiTERvelt TÉRen. Mondják: népakaraton nyugvó rendszernek is. A T hangcsoport – ATA – a demokrATA bÁTOrnak mUTAtja magát, vITÁz, agITÁl, ETEti a tömeget eleve bETEg elmélETEi ígérETEivel. Mivel évezredeken át jól működő minden hagyományos életformát megvETŐ, eltipró magatartást kövETŐ, így több az ÁTOk UTÁna, mint a hasznos megvalósÍTÁs. KR – RK: az elvtelen demoKRata, álnokul megjátszott, mesteRKélt jó szándékkal tett cuKRos ígéretei be nem tartásának számonKéRésénél sáRKányként acsaRKodóvá válik.

/*/ A demokrácia szószólói általában a semmittevő rétegekből emelkednek ki. Jelszavuk a teherviselésre: Fogjuk meg, s vigyétek!