DELFIN

DELFIN – A cetekhez tartozó, nagy testű, hal alakú tengeri emlős. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] Görögök, latinok még nem léteztek, amikor az ősmag(yar)-nyelvet beszélők élvezettel nézték a DELFInek FINom mozdulatokkal tűzdelt játékos úszkálását a tengerekben.

A DEL gyök a szép alakra utalhat, fordítottja a LED röpködésre (légy, ledér), de ha más adat nem is volna, az LF páros az ősmag(yar)-nyelvhez köti a szót. És a játékosan csalfa, csalafinta emlősök nevében levő IN (fin) gyök jelenléte is, mely a szívig is elható – érzéshez, érzelemhez kötődő kellemi ősgyök: INger, fINom, csINtalan fogalmi kör értelmi kulcsa.