DEKOLTÁZS

DEKOLTÁZS Női ruhán mély nyakkivágás. [bérnyelvészet: francia] A DEKOLTÁZS szó D.K – K.D gyökből képzett: DeK – KeD (d > t: tek).

E szó kiválóan mutatja, hogy egy adott kép, rajzolat leírás hátterében milyen értelem bújik meg, és amelyet nem csak mondunk, belemagyarázunk, hanem a kiemelt szóelemek bizonyítanak is.

DEKOLTÁZS – így semmiképp nem magyarnak tűnő szó. Ám nézzük.

Van a DEK-KOL-TÁZS gyöksor, az LT alvógyök és az EKOOLTÁ hangcsoportok, valamint ezek fordított alakzatai, ellenpárjai.

DeK – KeD gyök. A jól sikerült DEKoltázs: férfiak által KEDvelt. A DEK gyök d > t hangváltással: TEK. TEKintetük ott DEKkol, dekKOL. Azaz a DEKKED, TEKKET, mintha üzenet lenne: TEKints ide KEDves TELt kebleimre, ez KETtőnkre tartozik.

A K hangcsoport – EKO – az ÉKEs látványon, AKArva, nem AKArva, megAKAdó férfitEKIntet. Szinte OKÁt sem tudja adni, miért, de a lélegzete is elAKAd.

A K.L – L.K gyök: KoL – LoK körértelmű, a deKOLtázs is ívelő körvonal Azon a LOKon (helyen), résen, LUKon dekKOL a TEKintet (tek – dek), mivel KELlemes az OKnak, azaz szemnek. A KOOK ősgyök külön fénybeeresztő nyílás, azaz szem. A LOK egy jelképes LUK, ahová az OKkal, szemmel összpontosítOK, ráLátOK.

Ősnyelven tajkol = szab. Az ilyen kivágást ősnyelven tajKOLásnak mondanánk, amiből a taj = vág, a KOL = kör értelmű: tajKOLok, tákoLOK egy deKOLtázst, amely a férfiak figyelmét felKELTŐ (koltá – keltő), számukra kiemELTEn szép LÁTványt nyújtó, kellemes érzést KELTŐ.

Az LT hangcsoport – OLTÁ – a dekOLTÁzs, mint kiÁLTÓ szó vonja oda a figyelmet. Férfias vágyat beOLTÓ, felkELTŐ merész, miÁLTAl epekedő gondolatot ÜLTEt a férfielmébe, s indulatot a szívébe. A dekOLTÁzs az ÖLTÖzet része, de nem a túlÖLTÖzöttséget mutatja. E mély kivágást kiÖTLŐ nem vOLT ÖTLEthiányos.

Az LT páros külön jellemzőt rejtő, mint alvó L.T – T.L gyök: LáT – TeL, a LÁT, LÁTtat, TELt, TELít szavakban, amelyek értelmükben kötődnek a dekoLTázshoz. A dekoLTázs mindenekelőtt LÁTvány. Szinte odakiÁLT a férfi felé: LÁTod a TELt kebleket? Oly látvány, amely érzéki érdeklődést keLTve, kiemeLT élvezetet nyújt.

T.ZS – ZS.T gyök: TáZS – ZSiT, ez a gyök inkább zs > s hangváltással: a dekolTÁZS látványa szinte uTASít, utaSÍT az odafigyelésre.

Az ÁZSZSÁ ősgyök jelentése: nagy. Ez akár: terjedelem, érték, érzelmi, érzéki hatásként is.

Például: ÁZSia, ÁZSió, varÁZS, bAZSArÓZSA és mások. A dekoltÁZS  LÁTványklént varÁZSlatos hatást gyakorol a férfiakra, kiemelt ZSÁnerük. A ZSAnér szó is nyíló jelentésű.

Összegzésként: a DEKOLTÁZS női bájakat kiemelő, férfiTEKintetet vonzó fennköLT LÁTvány.

DeKOLTÁZS – figyelemfelKELTÉS.

A DEKOLTÁZS – KEDűKELTÉSt szolgál, KEDvKELTŐ. A szép DEKOLTÁZS KÖLTŐi KEDűt (kedvet) KELT.

DeKoLTáZS – KeDűKeLTéS hangváz: D-K-L-T-ZS – K-D-K-L-T-S.

Lehet francia nyelven kialakult szó: décolletage. Értelme: de = ellen, colle = gallér, azaz gallér nélküli. Az utódnyelvek csak ősnyelvi szóelemekből gazdálkodhatnak új szavak alkotása esetén.

Ám visszahozva a magyarázó nyelvbe elemzésre, a szóépítmény a megnevezett akárminek, több olyan jellemzőjét is felfedi, amelyről a nyelvészek által vélt eredő nyelv – ez esetben a francia – nem is tud!

Szóalkotó elemeire, azok tartalmára, mondanivalójára magyarázatot csak a magyarázó nyelven, azaz magyarul lehet adni. Ez a fordítottjával is bizonyítható, akár a számtanban. Ha eltakarjuk, nincs DEKOLTÁZS, akkor az KEDŰOLTÁS.

DeKoLTáZS – KeDűoLTáS hangváz: D-K-L-T-ZS – K-D-L-T-S.

LT – TL: a dekoLTázs olyan ruhaköLTemény elem, amely fedeTLenül hagyja a páraTLanul szép női kebLeT.

Képtalálatok a következőre: Dekoltázsok"