DEHIDRÁL, DEKOLTÁZS

DEHIDRÁL – (Hevítéssel) víztlenít. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin és görög elelmek] A DEHIDRÁL magyarul kiszárít, víztelenít, aszal, fonnyaszt, hervaszt. Ám a mai okosnak tűnni akarók a tudományosság látszata végett visszanyúlnak a latin, ógörög nyelvekbe, bár azok mind az ősmag(yar)-nyelv leányágai, amelyekben az ősmag(yar)-nyelvből örökölt ID, HID gyökökből alakult ki a szó.

Az ID ösztöni ősgyök. Belenyúlt a folyóvízbe: ID! HID! Miért? Mert HIDeg volt, és hatott IDegeire. A folyót így elnevezte ID, HID névvel (Hiddekel). Az ID folyamat is, innen az IDŐ meghatározása. A D és GY rokonhangzásból eredően ÜGY, amely szintén folyamat. Van egy folyónk Háromszéken: FeketeÜGY. Ez éppen olyan, mint a sötétes vizű erdővidéki Kormos.  Az Édenből eredő HIDdekel (ma Tigris) folyó neve –, amely Mezopotámiát (mezo = mező, pot = víz), azaz a Vizek Mezejét, Síkságát öntözte – ősmag(yat)-nyelvi szó. A DR páros, mint D.R – R.D gyök, a DéR szóban kötődik a vízhez. A folyó feletti HÍD jelentése: Hágó az ID fölótt. Tehát hiábavaló a nagy „tudományos” magyartalanító küszködés, a HIDRO, HIDRÁL szavak is ősmag(yar)-nyelvi eredetűek.   DEKOLTÁZS – Női ruhán mély nyakkivágás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: francia] A DEKOLTÁZS szó KOL gyökszava körértelmű. Az ilyen kivágást ősmag(yar)-nyelven tajKOLásnak mondanánk, amiből a TAJ = vág, a KOL = kör értelmű. Az ÁZS = nagy, ez akár terjedelem, érték, érzelmi, érzéki hatásként is. Például: ÁZSia, ÁZSió, bagÁZS, varÁZS és mások. A DEKOLTÁZS varÁZSlatos hatást gyakorol a férfiakra. Az LT kötött mássalhangzó-páros állapot és cselekvés leíró szavakban van jelen: fennkölt, kiemelt, kelt, kiált és mások. Mint külön jellemzőt rejtő alvó L.T – T.L gyök: LáT – TeL, gyökalkotó a LÁT, LÁTtat, TELt, TELít szavakban, amelyek értelmükben kötődnek a DEKOLTÁZShoz. A szókezdő DE lehet az addigi állapotnak ellentmondás. Ha a DEK gyökszóként elemezendő, akkor a DEK – TEK a d > t hangváltással nemcsak a minduntalan odatévedő férfi TEKintet, hanem TÉKolás értelmű, tehát a kivágás művelete is. A DEK – KED fordítás: KEDvelt állapot. A jól sikerült DEKOLTÁZS kiemelt LÁTványt nyújt, figyelmet kelt, és szinte odakiált a férfi felé: TEKints már ide a TELt keblekre! Összegzésként: lehet francia nyelven kialakult szó, de ősmag(yar)-nyelvi elemekből épült, mivel az utódnyelvek csak abból gazdálkodhatnak új szavak alkotása esetén. Magyarázatot is csak magyarul lehet adni rá.