De mocsok rácijó

Há embörök, én ijent még nem értem, mind ami mosvan. Há izé, há úgy nez ki, hogy odabé a regátba minden vezetőembör meghülyült. Hejába írja a zEgésségügyi világmiféle, hogy nem ké szorittani a zembörököt, ezök akkor es, még csak azétt es.

Kiállnak avval a ronggyal a pofájikon, úgy neznek ki mind egy maszkura. Én régebb aszhittem, hogy a pólitikusok komoj embörök. Az a francot, cirkuszt jáccodik a zösszes. Le vannak sajnálva. Azt kévánnám, hogy úgy odanőjjön, ragaggyon a pofájikra, hogy soha a büdös életbe ne tuggyák többet levenni.

Me hejába mongyák a zorvosok, a hüjje pólitikusnak, hogy aki nem beteg, ne hasznájja a maszkot, ezök akkor es.

A népet úgy bészaratták, hogy hasonfele, má nem es tud élni másképp, csak ha a pofáján ott a pelenka. Álmába es azt lássa.

Ha fosásjárvány lenne, akko köteleznék a pelenkát. De há annem láccik, kéne tapogatni a zembörök seggit. Tojóznának, mind nannyám ahajt reggel a tyúkokot.

De a maszk láccik, s úgy-e evvel lehet szorittani a népet, ami a legfontosabb! Há má a mocskos kurva keresztannyikot szorongatnák meg ahajt, há mija!

Bé vannak szervözve civilruhás szarok, hogy figyejjék a népet, s akin nincs maszk, azt büntessék. Há ké a pénz, me üres a kincstár.

S nem finomkodnak csak úgy, há egy havi fizetésnyit visznek, ezöröccáz lejt! A kurva mocskos pofájikot!

Ez a zország amijóta van, amire csak én emlékszöm, feszt a pénzbüntetésökből élt. Most es azé van ez a nagy szigorittás. Kikütték ezököt a senkiköt, hogy büntessék a népet.

Ezöknek a hüjjéknek, akik most vezetnek, még annyi eszik sincs, mind Cseszeszkunak vót. Még hüjjébbek, mind ő. Pedég ő nevelte a zösszest, mindenhova a szekus, milicista, párteftásak köjkeji, porontyaji vannak bédugdosva ahajré állami vezető állásba.

Szarházi, ganyé a zösszes, értik-é. De osztán nem es akármijen, még a szarok annyánál, annál a vén fosnál es hitványabbak!

A zeggyik húsbótba es bément három ijen kutyakergető. Két román s egy magyar. Magyar létire nem szégyölte a taknyádi nyavajás béállni a zijenök közi.

Rejatámattak a lejányokra, hogy mé nincs maszk. A zeggyik osztán visszaszólt:

– Beszéjjön magyarul, ha hezzám szól!

Erre felháborodott a romány, de a fehérnép úccse szólt rományul. A magyar – a közülik való szégyöntelen – osztán fordíttotta.

Beléköttek, hogy mé esznek? Nem ijettek meg a lejányok.

– Me éhösök vagyunk, azé!

– De itt nem szabad enni!

– Akkor hol együnk? Zárjuk bé a bótot, s mennyünk ki enni?

Na oszán elmentek a szarok, utána még visszajöttek, s monták, hogy csak figyelmeztetés vót, de a követközőné má büntetnek es, ezöröccáz!

Szóval ennek a cirkusznak nincs vége, me fogadni mernék, hogy má azt es kiszámittották odabé a kormánynál, hogy egy hónap alatt mennyi ké béjöjjön a kasszába ahajt. Me há ki ké jöjjön a pénzbéhajtók fizetése es, s még ké egy csomó maraggyon es.

Miháj bá a szomszéd ott tátotta a száját a bót előtt valamijé, s csak úgy elköhentötte vala magát. Há nem odalép egy ijen megbízott leskölődő, s rejaszólt a zöregre:

– Maga köhögött az elébb?

A zöreg má hallotta vót, hogy aki köhög, azt béviszik izére … na hogy es mongyák.. tesztre. Erre visszaszól:

– Én biztoson nem.

– Ne tagadja!

– Nem köhögtem, csak fingottam.

– Nem igaz!

– Pedég igaz, csak maga eltévesztötte a hangot.

– Nekem ne magyarázzon! Meg tudom különböztetni a hangokat!

Szóval leve egy ügyes röhögtető cirkusz fingügybe. Süllögtek a zembörök ott körbe, mind a kásásfazék fővés közbe.

A zöreg a végin még hezzatette:

– Há tegye sze oda a fülit, s hallgassa meg, me most eppe kell fingjak. Csíkszemmártoni tarkafuszujkát ettem fenyédi hagymával. Hallgassa csak meg a finghangot – monta a zöreg somoján.

A körülötte levők keztek kacagni, s erre a másik ejsze megszégyölte magát, s elment onné, így a zöreg megúszta a tesztöt.

Szóval ijen hüje világ leve Cseszeszku után harminc esztendővel. Még mongya valaki, hogy a demokrácija hozza el a jó világot.

A sújj a mocskos kurva pofáját a zösszesnek!