DÁK

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
DÁK – Erdély területén az ókorban lakó trák eredetű nép. [A MÉKSz szerint: latin < ? dák] A dákok azon magyar ajkú népekhez tartoztak, akik a Kárpát-medencét évezredeken át belakták. A nyelvükből fennmaradt dák szavak magyar nyelven érthetők. Váraik nevei szintén. Bíró Lajos: A magyar régmúlt titkai című könyvében, a Dákok fejezetnél ír róluk. Szármisziget vára, Szeredavár Arad mellett (Ziridava), Déva, Napoka, a napimádati hely, Tamaszidava, mely feltöltéssel, töméssel épített várat jelent, ilyen Temesvár. Ezek és még mások is mind az ő hagyatékuk. A románoknak semmi közük nincs a dákokhoz. A rómaiak sosem házasodtak össze a leigázott népekkel, legföljebb asszonyaikat erőszakolták meg, de házasságot nem kötöttek velük.