Dák nevek meglepően könnyed magyar olvasata

A dák nép magyar nyelvű volt  Váraik: Utidava, Arkidava, Tamaszidava, Piroboridava, Ziridava magyarul érthetőek. Csak mélyen bele kell nézni a gyökökbe a Czuczor-Fogarasi szótár alapján. A gyökök jelen voltak a dákok nyelvében is. Utidava – Útivár (Lásd Strassburg hasonló jelentését. K.S.), Arkidava – Ár/o/kivár, körülárkolt vár, Tamaszidava, akár Temesvár, tömésből, töltésből épített vár. (Ez lehetett a mai Temesvár előtti település is. K.S.) Piroboridava, a pir a tűz gyökszava az ősmagyarban, a pir, pír gyök­nek nagy szóbokra van ma is. A Czuczor-Fogarasi gyökszótár szerint a bor – forralt, tüzes ital. Ez értelemben Tüzesborvár. Ez a valószínű, mivel Bíró Lajos is a bor­ral hozza összefüggésbe, és ezt támasztja alá az a tény is, hogy egy folyó­juk neve Boristenhesz volt. (a borok istenének folyója?) Ziridava – Szeredavár, a szeredásvallás székhelye lehetett, idejártak szeredába, szerdai napon ejtvén szerét a szeredának, a vallásos szertartásnak. (Valahol Arad környékén állt. K.S.)   Kosztin Árpád: A dákoromán legenda című művéből: „XIII. század előtti ortodox román templom sehol nem léte­zik, s nem is létezett soha a mai Románia egész területén. Dákorománia, a >2000 éves álom< szétfoszlik a tények napvi­lágánál.” !!! (kiem. K.S.)