DÁK

Magyar szavak elhazudott eredete
DÁK – Erdély területén az ókorban lakó trák eredetű nép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < ? dák] A DÁKok azon magyar ajkú népekhez tartoztak, akik a Kárpát-medencét évezredeken át belakták. A nyelvükből fennmaradt DÁK szavak (kb. 80 szó) magyar nyelven érthetők. Váraik nevei szintén. Bíró Lajos: A magyar régmúlt titkai című könyvében, a Dákok fejezetnél ír róluk. Szármisziget vára, Szeredavár Arad mellett (Ziridava), Déva, Napoka, a napimádati hely, Tamaszidava, mely feltöltéssel, töméssel épített várat jelent, ilyen Temesvár. A DAVA VÉD jelentésű, VÉDVÁrrá AVAtott építmény (VÁD – VÉD). Ezek és még mások is mind az ő hagyatékuk. A románoknak semmi közük nincs a DÁKokhoz. A rómaiak sosem házasodtak össze a leigázott népekkel, legföljebb asszonyaikat erőszakolták meg, de házasságot nem kötöttek velük.