CSÓK

CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Szájunknak erotikus indítékból valakinek különlegesen a szájára való tapadása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A CSÓK CS.K – K.CS gyök: CSóK – KóCS. A CzF Szótár leírása: „Valamely testnek szelid illetése, nyomása, öszvecsuporított s félig nyilt ajakkal, szeretet, gyöngédség, vagy tisztelet jeléül. Csókot adni, kapni, viszonozni. Csókot nyomni a szájra, homlokra, arczra, kézre. Anyai, apai, testvéri, baráti csók. Forró, tüzes csók. Üdvözlő csók, búcsu-csók. Judás csók, melyről Idvezítőnk mondja: Hát te csókkal árulod el az ember fiát? Karcsu, v. könnyű, v. hideg ruha a csók. Km. Jobb a szeretőnek a sebe, mint a gyűlölőnek a csókja.” Az igazi CSÓK nagybecsű, az őszinte szeretet értékes CUPpantott, CSÖPP kis PECSétje. Nem azért van ingyen, mert értéktelen volna, hanem azért mert megfizethetetlen. A szeretet CSÓKja a mély, meghitt emberi KapCSOlat ÉKes kifejezője. A CSÓK SZÍVó hatású, és SZÍVvel kapcsolatos mozzanat, a kedvelt lény személyiségének önmagunkba, lelkivilágunkba SZÍVása, fogadása. A már említett kaPcsolat szó P hangja is előjön a SZÍvó hatású PUSZInál (puszi – szipu). 

Az OK, ÓK mozgást is leírók: bOKa, bÓKlász, akár az IK, IKlat. Ez megmozgatja a szívet. A szívet mozgató apró kedvességek közé tartozik a bÓK is. A BÓK a női lelkek simogató CSIKlandása (csik-csók). Egy megfelelő pillanatban mondott kedves kis BÓK a nő egész napját szebbé, BOldogabbá varázsolhatja. Az őszinte CSÓK CSOda, és KulCS a szívhez. A KulCS régiesen KÓCS, KUCS, amely nyit, de CSUK is. A KÓCS fordítva CSÓK. A CSÓK összeKapCSOl két szerelmest, összeKUlCSol, KÓCSol, mint a KACSos szár. A CSÓK CSETtintő élvezetet kiváltó CSATtanó CSATlakozás (csat – kapcsolat). A szerelmi CSÓK két eltérő nemű (!) emberi test CSIKlandós élvezettel járó CSATlakozása, ez már a bensőségesség partvonalán, TACSvonalán* belüli, és CSAK e két személyre tartozó. E CSÓK a legerősebb SZÍVó hatású, mivel génekbe írt ösztöni célt követ, több ponton CSATlakozást, teljes testi-lelki egyesülést. 

A CS hang jelenléte meghatározó, jelképesen CSillogó értéket képvisel, visz a CSodás mámor felé, a mély intimitás CSúCSára, s végül a legbensőségesebb CSAlád szóban nyugszik meg. Ellenkező előjellel a moCSOK felé is vihet. Erre példa a mai világ. Az AJAK testbejárat, oly AJtó, amely zárva maradhat, és tisztesség, becsület jegyében zárva is marad, mondjuk: beCSATtan mindenki más előtt, CSÓK szempontjából. Az ilyen értelemben vett AJtó nem nyílhat mindenki előtt könnyen, mivel úgy értéktelenné, áruló, álnok CSÓKká válik, amely gyilkolni is tud. Csak egyetlen egy jöhet, akinél van a varázslatos KÓCS, KUCS, ő megnyitja, őt beengedi, majd CSUKódik. A nem kívánt CSÓKra CSATtanó válasz, a pofon. A CSÓKkal kapcsolatos felsorolt szavak összetevő, elemeikre bontva és minden vonatkozásuk is magyarázhatók a magyarázó nyelven, azaz magyarul. Tehát eredeti ősmag(yar)-nyelvi kifejezés.  
*Innen az angol touch line