CSIMPÁNZ

CSIMPÁNZ – Kisebb termetű afrikai emberszabású majom. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: …afrikai] A CSIMPÁNZ, CSeles, CSIntalan, ágakon CSIMPAszkodó, CSÁMPÁzó, táPÁSZkodó, utÁNZó. A CS hang figyelemkeltő, kiCSinyítő, CSúfoló.

A CSÁ félre jelentésű. Az I Iklatás, az M Mozgás, e két hangból összeálló IM érzelmi töltetű gyökként utal e majomfajta tetszést keltő tulajdonságaira. A P a kaPcsolat, taPadás, de Pont is, melyre tekintet irányul. Az IMPA értelemadó hangnyaláb, figyelemfelkeltő jelenség, mozdulatok, tetszetős állapot, tartás, kifejezője: kalIMPÁl, csIMPAszkodó, szIMPAtikus, de az IMPOnál, csIMPOlya, lÁMPA, csÁMPÁz, csEMPE, pOMPA stb. szavakban is. Az Á Ámulat, vagy arra hangoló, az ÁN az Ámulatra alapozás. A Z hang biZalom, de Zűr is, amit ez a CSIntalan állat okozhat. Az NZ ez esetben érzelmet, de máshol érzést is kifejező kötött mássalhangzó-páros. Pl.: voNZó. De a CSIMPÁNZ öNZő is. Az NZ mellett az MP páros is igazolja a CSIMPaszkodó, CSÁMPázó majomnak még az ősmag(yar)-nyelven adott találó nevét. Sok nyelven ez a neve, de egyetlen más nyelven sem bontható értelmes, magyarázható részekre. Az IMPA értelemadó hangnyaláb idegen nyelvi neveiben is jelen van: angolul chIMPAnzee, franciául chIMPAnzé, olaszul scIMPAnzé, németül SchIMPAnse, japánul ChINPAnjī, velszi tsIMPAnsî, finnül sIMPAnssi stb. És innen alakult ki a szIMPAtikus szó, mert a CSIMPÁNZ az ugrándozó, utánzó természetével nagyon rokonszenves kis állat is. Az IMPA, esetenként hangváltva, jelen van a dél-amerikai pAMPA, IMPAla, vagy a görög olIMPIa és más szavakban is.