CSILLAPÍT

CSILLAPÍT – Csökkent, enyhít. Nyugtat. [MÉKSZ: ? finnugor tőből] A CSILLAPÍT a CS.L – L.CS gyökből indul: CSiL – LiCS. A CSILLAPÍT két szónak tűnő: CSIL és LAPÍT. Ám több gyök van jelen, két ősgyökből összeálló: CSI-IL – CSIL. CSIL-LAP-PÍT gyökök és az ILLA, API hangcsoportok. A csillag címszónál már tárgyalt IL– LA ősgyökök együtt is találók ide, mivel hangcsoportot alkotnak. Az L hangcsoport – ILLA – a harag idegÁLLApot, az idegileg felajzott embert, állatot ILLEtni, azaz simogatni kell, így leCSILLApodik. A nyugtató kELLEmes, dALLAmos hang hALLAtán, a szem szELÍd csILLOgása nyomán is elILLAn a harag. A CSILLApodó állapotra jó párhuzam a CSILLOgó parázs lassú kihunyása a hamu alatt. A CzF Szótár leírása: „[…] csillap szóban pedig a csitt, csitít, csend stb. szók csi vagy cse gyöke; az l is csilla és csillap-ban közelebbről mívelő, eszközlő értelmű.” Vagyis a CSI ősgyök itt, CSÖkkent, kiCSInyít értelmű. Az L.P – P.L gyök: LaP – PaL, a csilLAPítás milyensége a csilLAPítandó természetétől függ. Esetenként aLAPos felkészültség kell, és a megfelelő PILlanatban LÉPni. A LA ősgyök külön: dalLAm, az enyhítő szó, a LAssító simogató mozduLAt, az AP ősgyök a kAPcsolat, amellyel eredeti álLAPotára mérsékelhető. A P hangcsoport – API – azt sugallja, hogy a csillAPÍtáshoz érzelmi kÉPEsség, tAPIntat kell, ÁPOl, APOlgat, amellyel jelképesen lelAPÍtja a felborzolt idegeket. A P.T – T.P gyök: PíT – TaP, Ez az állaPOT TAPíntatos elsimítása, egyenesbe hozása, leLAPÍTása, azaz csillAPÍtása, ÍT, azaz erőfeszÍTések, TeTTek nyomán. Vagyis minden hang, ősgyök, gyök, hangcsoport beviszi értelmét a szóba.