CSILLA, NOÉMI

CSILLA – E név kialakulásának névadó jellemzői  megmozgatják az érzékszerveinket. A magyar nyelvben a CS hang figyelemfelkeltő  szerepet is betölt. Ilyen szerepe van a CSeng és CSillog szavakban. Az ILL gyökszó is leírhat két  jelenséget: ILLat vagy vILLanás.

Jelen van a CSIL,  PIL, VIL, IL gyökökben és azok bővítményeiben: csILLog, pILLant,  vILLan, ILLat  stb. Erdővidéken az INNI szónak van egy ILLÁrozni változata. Ez azt jelenti,  hogy a CSILLA íz vonatkozású is. Egy gyönyörű CSILLA ILLAtával,  szépsége megvILLAntásával hódít, és a férfiszem ISSZA is szépségének  látványát. A CSILLAg a forróságtól CSILLOg, tehát felületi hatású is  (érintés). A CSILLA nevet  Arany János hozta vissza a köztudatba. A latin nyelv is  megörökölte az ősmag(yar)-nyelvből a CSILLOG szót, de szófordított  alakban: LU-CIs (lu-ci – ci-lu). Az olasz LUCIDO  átforgatva (Rubik kocka): lu-ci-do – ci-lu-do (d > g), CI-LU-GO). Az olasz LUCIA a CSILLA párja. Egy szép  CSILLA lehet felCSIgázó, de CSILLApító  is, és egy szép CSILLA mellé igazi férfi illik, aki LÁzasra felkorbácsol, s nem  olyan, aki LApít. NOÉMI– A NOÉ  férfinév párjaként említik, bár ez a név a Bibliában nincs jelen. Megjegyzendő, hogy a NOÉ sem héber név, mivel az még az egynyelvűség idején adatott,  ősmag-nyelven. A NOÉ név a vigaszváró  felsóhajtás hangutánzó szava. A NOÉMI valóban nőies névalak. Itt a  felsóhajtás inkább vágyakozó, a NŐI szépség látványa nyomán. Az ÉMI  nőt jelent, épp mint az EMESE, EMMA, EMŐKE  és más neveknél. Vagyis a NOÉMI  név, a nő szépsége látványától  feltörő férfisóhaj hangutánzó szava volt. Mintha azt mondaná: Ej, MIcsoda NŐ! A Bibliában van egy NAÓMI nevű nő. E név is felsóhajtás szavának hangutánzója. A név nem héber, mert ez időben a zsidók még az ősmag-nyelvet beszélték, és a NAÓMI ágán jóval később születendő DÁVID is magyar értelmű név (keDVes, VIDám). A moábita RUTH a NAÓMI menye. A moábiták LÓT leszármazottai, LÓT ÁBRAHÁM unokatestvére, és mindketten az UR  városában beszélt ősmag-nyelven nőttek fel. Mindkettőjük neve magyar értelmű  név. Természetes, hogy utódaik is azt a nyelvet beszélték. A krónika sehol nem  ír nyelvi nehézségekről. Vagyis a NOÉMI, NAÓMI ősmag-nyelvi nevek, melyek  a mai magyar nyelven érthetőek, magyarázhatóak.