CSEN, CSENCSEL

CSEN Kis értéket lop. [bérnyelvészet: ?, azaz ismeretlen eredetű] A CSEN szó a CS.N – N.CS gyök: CSeN – NiCS (cs > sz: nesz). Aki CSEN, egyféle CSElekvést végez. A CSENszó jelentése: CSENés hanG, Nesz nélkül, észrevehetetlen mozdulattal. A CSEN gyökkel a hangtalanul végzett CSElekvés írható le. Ha CSENés közben elejt valamit, haNGot hallat: CSENG, ekkor már hanGvonatkozású lesz. A G hanggal bővítve létrejön az NG páros, amely nagyon sok szó végCSENGőjeként haNGhatás leíró. Például: bing-bang, bong, csöng stb. Ugyanakkor mozgást leíró szavakban is meghatározó: bolyong, böngész, csatangol és mások. Ezért, aki CSEN, rejtőzköDve, elDugoDtan, csenDben teszi elejétől enDig, azaz végig, kizárva a G hatást, hogy észrevétlen maradjon. CSeN – CSeNG – CSeND hangváz: CS-N – CS-N-G – CS-N-D. E gyök példaértékű a hangok értelemhordozó szerepének igazolására.

CSENCSELCserével szerez valamit. Csereberél. [bérnyelvészet: angol] Az angol nyelv minden gyökszava ősnyelvi eredetű, bár az angol nyelvészek a latint jelölik meg eredőként. Történetesen a CHANGE szó is a CSEN gyökből indul, amely hang: CSEN és CSELekvés vonatkozású, a CS.N – N.CS gyökből indul: CSeN – NeCS, és a G hang értelemhordozó kulcsszerepével alakult ki még a CSENgő, csenGő, penGő aranypénzek idejében. Innen öröklődött, rögzült, de nem csak az angol, hanem a francia nyelvben is. A chaNGe szó eredete nem kétséges, az NG páros elárulja, hogy az ősnyelvből való. Egyébként a PENgő szóból van az angol PENny is.

Az NCS hangcsoport – ENCSE – a mai magyar nyelven a csENCSElés egyféle fANCSAlítás, nem egészen tisztességes cserebere, mANCSOl, pANCSOl, esetleg kINCSEt cserél pénzre, s ha a szerENCSE felvillÁNCSOL, jól jár, ha nINCSEn, akkor kilINCSElhet a hatóságoknál, s még bilINCSEt is kaphat.

A CSENCSEL – LENCSÉCS hangátforgatás felidéz egy ókori példát, amely a szó valódi eredete. Jákób lENCSÉvel csENCSElte el bátyjától, Jézsótól (Ézsau) az elsőszülöttségi jogot. A CSENCSELés LENCSÉS tett. Jákóbnak kINCSEt ért. A lENCSE – szerENCSE kapcsolat azóta él a tudatban. Abban az időben ők még az ősnyelvet beszélték. A szó már akkor kialakult.

CSeNCSeL – LeNCSéS hangváz: CS-N-CS-L – L-N-CS-S.

Lehet folytatni angolul, ha már angol az eredetűnek véli a nyelvészet. Azonban tudni kell, hogy az angol nyelv nem termő nyelv, hanem fogyasztó. Bármely idegen nyelvű szó elnyelésére alkalmas.

A szózáró CS.L – L.CS gyök: CSeL – LoCS, CSELes CSELekvés, és mivel nem mindig egyenes eljárás, így az ide-oda LOCSogás értelme is megbújik a háttérben. A két gyök külön:

CSEN = lop. CSEL = ügyeskedő mozdulat. Vagyis: CSENCSEL= ügyeskedően meglop. NCS – CSN: aki cseNCSel kinCSNek érzi a cserélt értéket.