Csak épp MAGYAR eredetű ne legyen!

GYÖMBÉR – Egyszikű ázsiai növény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög < … óindiai] Ez a név mindenképp magyar eredetű, ősmag(yar)-nyelven adott név Az MB páros igazolja ezt. A göMBölyű gyökere okán, valószínű a két szó keveréséből: GYÖKÉR és GÖMB. GYÖ- (k-, gö)-MB-ÉR. Az óindiai elé oda lehet írni az ősmag(yar)-nyelvet, mert abból módosult zingiber, gingiber alakra az ottani nyelvekben. A valaha volt Liptó megyében van egy hegy: GYÖMBÉR hegye. Ez nem az óindiai zingiber, gingiberből alakult, hanem magyaroktól, magyar nyelven kapta nevét jellemzői nyomán.  

GYÖTÖR – Tartósan bánt, kínoz valakit. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török] Ha valakit GYÖTÖRnek, az összeTÖRtség GYÖTRŐ fájdalmát okozza. A GYÖ ősgyök a gönGYÖLeg szó alkotó részeként az összecsavarodást jelenti. A GYÖT GY hangja D értelmű – dj, djö (dia) – cselekményre utal, a T TeTT, a TÖR jelzi a kellemetlen következményt, az összeTÖRtség, a gyaTRaság érzetét. A TR páros párhuzamot nyújt más kifejezésekben: botrány, fetreng, hátrány, ketrec, otromba stb.  

GYULA – A honfoglaló magyarságban a legfőbb bíró vagy hadvezér. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Ezt etruszknak is írhatták volna. Azonban a szó ősmag(yar)-nyelvi. Ha a GY hang DJ összetevőit vesszük, a GYULA, mint hadvezér hadba inDULÓ, lóDULÓ, mozDULÓ. A hadviselés DULAkodás. Ugyanakkor a DU gyök nagy mennyiséget jelent  DUna, DUzzad stb. A GYU ősgyökből indul a GYÚr, tömörít, GYŰjt értelemét is takarja. A GYULA sok ember fölött rendelkezett. Ugyanakkor a GYÚL bővítményeiből következtetve, mint hadvezérnek a harci kedvre GYÚjtás, GYULLAsztás, hevítés is alapvető feladata volt. A szó gyökfordítva: GYULA – LA-GYU, azaz érdekes ellenpélda: LÁGYUl. De hát a GYULA is ember volt.  

GYÚR – Képlékeny anyagot nyomkodással tömörít, alakít. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Valamit GYÚR. Kenyértésztát, aGYagot. Fordítva RÚGY, azaz GYÚRva tömöríti, ROGYasztja az anyagot. Erő alkalmazása útján beleGYÚR, leGYŰR valamit, valakit. Erős az, aki gyÚR, ő az ÚR. Amit GYÚR, az LáGYUL. Látható, ahogy nyelv követi az átalakulást: gyúR > lágyuL, a legeRősebb R hangról, a következményt érzékeltetve, a legLágyabb L hangra váltva mutatja az eredményt! De válthatunk GY-ről D hangra. Aki GYÚR, az DURva, kemény mozDULatokkal DOLgozik.  

GYURGYALAG – Földbe vájt üregben fészkelő színpompás madár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] „Nevében az íze.” Sarat GYÚR, mialatt üregelve fészket készít, és GYALOGlakása van, azaz ALAGban fészkel (1,5 – 2 m ALAGutat ás).