CIKCAKK

CIKCAKK – Ismételten megtörő zegzugos vonal. [NEM német] A CIKCAKK C.K – K.C gyök ismétlése: CiK – KoC. Ez két gyökből és a KC hangcsoportból áll, amely alvó K.C – C.K gyök. Gyakorlatilag ugyanaz a gyök háromszor ismételve. A C – SZ – CS – S rokonhangzók. A CIK – KiC – KIS – KICi – KICSi. A CIKCAKK, összevissza, az egyenestől eltérő irányú mozgás, vagy varrásminta jelzője. A C hang a játékosság, a CI gyök a szóban a játékos összevisszaság, érzelmi SZÍn. Mozgásra az IK (iklat) gyökszó utal, a CAKK az AKadály. Az elgurított golyó, ha AKadályba ütközik, KOCcan, az egyenes mozgás megtörik, megSZAKad, majd más irányba folytatódik. A CIKK szó a magyar nyelven SZÖGletes sarokszerű alakzatot jelent. Például: körCIKK. Egy narancsCIKK, újságCIKK, amely egy kis szögletesen betördelt iromány Tehát magyar gyökszó, amelyet megörökölt a német nyelv. A KC hangcsoport – IKCA – a cIKCAkk mozgáshoz a gyors AKCIót adja párhuzamként. A CIKázás, vagy a székely CÉKázás, összevissza mozgást, járást jelent. A CIKCAKK vonal KACKIÁS. A CiKCaKK – KaCKiáS hangváz: C-K-C-K – K-C-K-S. A ZEGZUG hasonló, de az nem vonalban mozgásra, hanem térben összevissza elhelyezkedő üregekre utaló, mivel a ZEG SZEGletet, a ZUG kis lyukat, búvóhelyet jelent. Egyik sem német kölcsönzés. Csak a magyarázó nyelven világítható meg a szó eredete, alkotó elemei értelme nyomán. KC – CK értelmi kapcsolat: a ciKCakk kaCKiás vonalvezetés. A fiCKándozó vagy az eviCKélő megy ciKCakkban, persze más-más okból.