CENZOR – Sajtótermékek

Magyar ősgyökökből, gyökökből induló szavak
CENZOR – Sajtótermékek, filmek stb. tartalmát politikai, vallási stb. szempontból előzetesen ellenőrző intézmény hivatalnoka.

[A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A CENZOR a SZEN gyökből indul. Székelyföldön használatos szó az észrevenni azonos értelműje: megSZENTeni. Az olasz senzo = érzékszerv, senza = nélkül, azaz hiányt érzékel. A műszaki SZENZORok érzékelők. Az írott kiadványok CENZORa érzékeli az uralkodó irányzat céljaival ellentétes tartalmat. 
A CENZOR C hangja ez esetben a Cáfoló, Cikiző értelmét adja. Az NZ páros szerepe az elleNZő, kíNZó szavakban, a CENZOR értelmében foglaltakhoz hasonlít. Ezek eredetét, gyökereit csak a mai magyar nyelven lehet feltárni. Ősmag(yar)-nyelvi elemekből áll.