CENT, CENTRUM

CENT – Századrész. A dollár, illetve a holland forint századrésze. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < francia] A CENT a C.N – N.C gyök, voltaképpen az SZ.N – N.SZ gyök bővítménye: SZeN – NeSZ, vagyis C > SZ hangváltással válik érthetőbbé. A szó a SZE ősgyökből indul, amely egyike a legnagyobb szóbokorral rendelkező ősgyököknek. Se SZEri, se SZÁma a sza – asz, szá – ász, sze – esz, szé – ész, szi – isz, szo – osz, szu – usz, szü – üsz ősgyökökkel alkotott magyar szavaknak. Az NT páros viszonyító értelmű, és ez nem véletlen a számok tengerében, hisz az egész számrendszer a viszonyítások hosszú sora. A CENT az ősmag(yar)-nyelvi SZINT, SZENT szavak megfelelője. A számítási alap: EGY. Ennek – próbatételeket is kiállt – tűzzel tisztított tisztaságot szemléltető többszöröse a TÍZ. A TÍZ tízszerese rendkívüli SZENTségi számSZINT (száz). Tízszer tízként a tízesek ÁSZa a SZÁZ. Ez a CENT – SZENT. Az SZ hang itt is a SZélesség, kiterjedés értelmét képviseli. Az (sz)Á(s)Z tízszeres SZORzata: az E-s (s)ZER, E(s)ZER, E-SZER, EZER, amely E viszonylatú számtömeg, és az EGY háromszor tízes szorzata, (E)SZERzete – E-SZER, azaz EZER. Ezek megértéséhez érdemes elolvasni a kötet végén levő, E, É hangokról szóló tanulmányt az E hangnak a magyar nyelvben betöltött különleges szerepéről. A hányadrész elsődleges SZEmpoNT (centrum) volt a számok alapjáról, vagy meghatározott szintjeiről továbbinduló ember számára. Ősi kérdés: Hányadán állunk? A számokat úgy kell tekinteni, mint egymás fölött álló sík magaslatok, padolatok, szintek nevesítését. Hányadán állunk = a magaslatok hányadik padján, szintjén állunk? Meddig jutottunk el? A cél a csúcs. A csúcs felé vezető úton a száz egy SZINT, de nem a végcél. A hányadán-t egy szóban egyetlen nyelven sem lehet visszaadni.
Az E, É hangokról szóló tanulmány a honlapon is  megtalálható.

CENTRUM – Központ, középpont. Középpárt. Derékhad. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A CENTRUM is a C.N – N.C, voltaképpen az SZ.N – N.SZ gyökből indul: SZeN – NeSZ. A (torony)magaslatot, győzelmet jelentő TROM értelemadó hangcsoport, a CENT azaz SZENT szóval összeépülve lesz SZENT-TROM, amely mindenek összessége. Ez a piramis (pír = tűz, ram = keret, iram = futam) csúcsa, az EGY jelentőségét kiemelő, annak háromszor tízes szorzata, szerzete, EZERzete, amely kicsiben mutatja meg a nagyot! Ez a világegyetem SZENT-TROMa erejének érzékeltetése, a SZEN, SZEM, amely több ezerszeres nagyításban lát minden rejtett tettet átvilágítva. Ez nem a gonosz földi erők sátáni jele, hanem általuk ellopott, eltulajdonított isteni jelkép a piramissal együtt. (Ők csak szeretnének mindenbe belelátni illetéktelenül, feldúlva az ember, az egyén magánéletét.) Ezt jó tudni! E SZENTROM a gyújtópont, a parány helyre zárt hatalmas erő, amely CENTROM a CENTnek azaz SZENTnek, a tíz ászának, a száznak SZENT-EZERe, toronymagas csúcsa – TROMa. Tehát a CENTRUM szó értelme ez. Napjainkban alkalmazzák helységek központjára, amely központ kicsiben tömörítve mutatja a helység képét. Bármi egyébre is alkalmaznák: a CENTRUM a nagy egész sűrített képe. A TROM, TRUM stb. értelemadó hangcsoportról külön fejezetben, a Függelékben.