BUMERÁNG

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
BUMERÁNG – Keményfából való görbe hajítófegyver, amely kellő szögben hajítva visszarepül elhajítójához. [MÉKSz szerint: nemzetközi: ausztráliai] A szóban levő ng páros igazolja, hogy valaha még az egynyelvűség idején keletkezett.

Mi jellemző a bumerángra? Ott csüng, leng a gazdája oldalára függesztve, mígnem eldobja a cél irányába, azt akarván, hogy abba „beledöngjön”. Mi történik ezután a bumeránggal? Elröpül, és ha nem talál célba, egy kicsit bolyong, kereng, majd visszatér gazdájához. A szó utal ütésre – bum. Utal erőre – er. Távolra – á. Csavaros pályára, és végső hangra – ng. Bizony ősmag(yar)-nyelvi!