BRATYI, BRIKETT, BRILIÁNS

BRATYI – Cimbora, pajtás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák] A BRATYI szó hangzóvesztett B.R – R.B gyökkel kezdődik: BaR – RaB, a magyar nyelvből átvett BaRÁT szóból módosult a szlovák nyelvben és nem fordítva. A szókezdő BR kötött mássalhangzó-párosa is magyar eredetet jelöl. Tulajdonképpen itt az ÁBRA értelemadó hangnyaláb előhangvesztett alakja van jelen, hiszen emberekről, ÁBRÁzatokról van szó. A BR páros körül kialakuló értelemadó hangnyaláb kevert, keveredő értelmet viszi a szóba (lásd: brancs). A Halotti Beszéd „brátim” szavára hivatkozni nevetséges, mivel ama írás – minden más elvitathatatlan értéke mellett – az ékes magyar nyelv szavai, latin írásmód kereteibe nyomorgatásának mintapéldánya egy magyar nyelvet nem teljesen ismerő pap részéről. Erről bővebben fent a barát címszónál.  
BRIKETT – Szénporból hasáb, tojás alakúra sajtolt tüzelőanyag. Ilyen alakúra sajtolt szemcsés anyag (pl. takarmány). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] A BRIKETT is vegyes anyagok jelenlétét leíró előhangvesztett (a)BRI értelemadó hangnyalábbal indul. Az aprított szénből, bizonyos adalékkal, készült vegyes keverék anyag tojásalakzatba (ov, ovri, obri), áBRÁba sajtolva. A szóváz szerint, amely B-R-K-TT egyezik a magyar BeRaKoTT szóval, és ilyen összetételű a BRIKETT, apró őrleményből tojás alakú sajtóba BERAKOTT. Az IK mozgást, alkotást is jelent. A faBRIKál szóból eredőnek is vehetjük, amely ősmag(yar)-nyelvi eredetű. A KETt – TEK gyök is alKOTás értelmű. A szó alakulhatott ki bármely nyelven, ám teljesen ősmag(yar)-nyelvi elemekből áll.  

BRILIÁNS – Különlegesen köszörült, erős fényű gyémánt. Átlátszó drágaköveknek a fényhatást legjobban érvényesítő csiszolási formája. Elkápráztató, kiváló, remek. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] A BRILIÁNS az (a)BRI hangnyalábbal indul. Ha a B.R – R.B gyök: BiR – RaB alapjáról indulunk: a BIRtoklás mámorának RABja gondolat ugrik elő. A különleges szépségű csiszolt gyémánt külalakja (ábra) vegyes érzelmeket kiváltó, sokan váltak szépséges csillogása RABjává, és akár vér árán is BIRtokolni kívánták.  
Ránézésre leRÍ róla, hogy a fényűző élet kelléke. E látványt, mint fényhatást az IL gyök, az ILLI hangnyaláb adja (villan, csillog). Az IÁ kötött magánhangzó-páros rendszerint érzést, érzelmet, meglepetést kifejező a kIÁlt szóban. Az ÁNS, ÁNT, ÁNY minősítő gyökszó. A szó nem alakulhatott ki egy alig több mint ezer éves nyelven, hiszen az ékkövek története több évezredes, így az egynyelvűség idejére tehető. Ám, ha bármely utódnyelvben is alakult volna ki a szó, minden alkotó eleme ősmag(yar)-nyelvi eredetű. E szóalkotó elemeket csak a titkok magyarázó nyelven lehet kibontani, és csak azon lehet értelmüket megvilágítani.