BÓGNIZIK, BOLERÓ, BOLT – csak ősmag(yar)-nyelvi szótövekből

BÓGNIZIK – Korcsolyázva váltott lábbal félköröket ír a jégre. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: –bógni ’ív’ < német] A BÓGNIZÁS hasonló a bognárnál említett BÓGENYEZ székely szóhoz. Mindannyi a vag, vág, vak, vák, bag, bog, BÓG gyökök bővítménye, és a járás leírására használatosak. Semmiképp nem német eredetű a gyök, hanem a német nyelv örökölte az ősmag(yar)-nyelvből.  

BOLERÓ – Ruha Rövid, gombolás nélküli mellényszerű (ujjatlan) női ruhadarab. Zene ¾-es ütemű spanyol népi tánc. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: spanyol] A BOLERÓ a BOL – LOB gyökből induló szó. Egyik jellemzője a szabadon LOBogás, és hasonló képet nyújt – bár kisebb a kilengési sugara –, mint a kacagány. Kapcsolata van a BOLdog LIBegő, LOBogó lelkiállapottal. A BOLERÓ zene, tánc (billegő) ugyanilyen alapértelmet tartalmaz: BOLdog LIBegő lelkiállapot kifejezése. Csak ősmag(yar)-nyelvi szótövek állnak az utódnyelvek rendelkezésére!  

BOLT – Boltozat. Sírbolt. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: olasz] A BOLT szó BOL gyök bővítménye, fordítva: LOB, mely gömb alakra utaló, például a LABda szóban. Itt a BOLT szóban a BORÍT értelmét adja. A BOLTív alakja látványként is ezt mutatja. Az LT páros az oltalom, folt szavakban is a védelem, borítás értelmét nyújtja. Az hogy az olaszok is építenek BOLTívet, még nem jelenti azt, hogy a szó olasz eredetű. Az viszont elhihető, hogy vándorszó. Az ősmag(yar)-nyelvből vándorolt el több tízezer társával együtt.