BASZKok és a többi SZéKes népek

BASZK – Zömmel Spanyolország és Franciaország határvidékén élő, ismeretlen eredetű nyelvet beszélő kis nép. [A MÉKSZ szerint: nközi: spanyol < latin] A BASZK szó a B.SZ – SZ.B gyökből ered: BaSZ – SZaB. A BASZ szó jelentése: hatalmas nagy kiterjedt.

A nemiségben: csúcsállapot. Másik jelentése: SZÉP (b > p), S hangos változata az ősi SÁBa, BÁSán szavakban SZÉPséget, BŐSéget jelentett. A BASZKok SZÉPet szerető nép. Ez viseletükön is meglátszik. SZoKások által megSZABott életmód jellemzi őket. A baSZK megnevezés eredetét az SZK páros inkább közel viszi az ősnyelvhez. Ez az etruSZKok nevében is jelen van a fenti jelentéssel. Az SZK hangcsoport – ASZK/O – az ÁSZKOl, bÜSZKE, dESZKA, ESZKÖz, ESZKÁbál, kapASZKOdó, kÜSZKÖdő, vASZKOl (vackol), fÉSZKEl szavakban magatartásról, letelepedésről, munkáról, megvalósításról beszél. A BASZKok letelepedett SZéKes, földet művelő nép volt már a kezdetektől. Spanyolul VASCA a népnév alakja, amely a mai magyar nyelvben is féSZeKrakó, vackoló, VASZKOló, tehát letelepedett életformában élő, dolgozó, alkotó népre utal, épp, mint az etrUSZKOk is, akik nyomot hagytak alkotásaikkal az utókornak. Mind a BASZKok, mind az etrUSZKOk jóval régebbi nép, mint a latinok vagy az ellatinosodott spanyolok. Nevet sem ezek adtak nekik, hanem az ősnyelvhez közel álló nyelven beszélők. Vagy önmagukat nevezték így. Ugyanez az SZK páros, ugyanezzel az értelemmel jelen van a Kárpát medencei SZéKely, az onnan kirajzó SZKíta (székita) nép nevében. A kiváló étkek, illatok mesterei, a gaSZKonok (gasz – szag) nevében. A pontos kiszámítottsággal, kiSZoKotáltsággal élő SZKotok, azaz SKótok nevében. Az eSZKimó népnévben, akik a SZűKös körülmények lehetőségeit is kihasználók. Ezek valamennyien SZoKásaikhoz ragaSZKodó, mély gyökerű, SZéKes népek, amelyek nem hagyják el saját akaratukból eredeti SZoKásaikat, megSZoKott, bevaSZKolt helyeiket. A BASZKok magukat a saját beszélt nyelvükön EUSKALDU-nak nevezik: őS-Kald-u, fővárosuk BILBAO. Vagyis: Őskáldea, Káldea – BABILON – BILBAO. Érdekes. SZK – KSZ: a baSZKok az ősiségtől bevaSZKolt, beféSZKelt szabad nép, amely cseleKSZik, igyeKSZik, s nem tűri a rabságot.