BÁRSONY, BAZSARÓZSA

BÁRSONY – Selymesen sima felületű, puha tapintású finom bolyhos szövet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A BÁ itt is a nagyság jelentésű, akár a BÍbor a színek közt, A BÍborszínű BÁrsony nagy értékű szövet. A BÁRSONY szó szintén a B.R – R.B gyökből indul:

BáR – RaB. A megnevezésben levő RS páros szétágazó jellemzők megjelenítője. A gyors mozdulatra, a harsan, harsány, herseg szavak éles hanghatásra utalóak, a birs savanyú, a borsó pattogó, a farsang mozgalmas, a koporsó gyászos, a nyers fanyar. Ám a BÁRSONY ezek szöges ellentéte, finom, puha, selymes tapintású szövet. Talán csak az embeRSég esetében van párhuzam. Nincs kizárva, hogy eredetileg SZ hangos változata volt a szónak. A BÁR gyök itt még a bőr hasonlata is a finom tapintásra, burkolásra. Az ONY NY hangja a viszonyító NT párost váltja a szóban, de az ONY minősítő is, és itt újra az SZ hangot kérné, ugyanis a BÁRSONY az asSZONYI BŐR finomságának hasonlata is: BŐRSZONY – BÁRSONY. A rendkívül nagy élvezetet nyújtó puha tapintás, kellemes éRintés Bűvös eReje (BÁ-R). Az S hang a Simogatásra ösztönzés hasonlataként került a finom felületű szövet nevébe. A szó még ősmag(yar)-nyelven alakult ki. A férfi a nőt öltöztette bíBORba-BÁRSONYba. A BÁRSONY vörös színe a PÍR, BÍR, BOR hasonlatra is emlékeztet.    

BAZSARÓZSA – Nagy, telt piros, fehér, rózsaszín virágú növénynemzetség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv + rózsa] Semmilyen szláv vonás nem fedezhető fel a BAZSARÓZSA szóban, amely a B.ZS – ZS.B gyökből indul: BaZS – ZSaB. A ZSAB gyökkel alkotható ZSABÓ, mint ruha díszelem, összkép kiegészítő, látványi hatást növelő. A ZSA érzelmi érték, ez a jelentése a ZSÁner szóban is. Oly kedvelt valaki, valami, aki, ami előidézi a szív kitárulását, és érzelmi ZSOngásba visz. Mind a BA, mind az AZS, mind annak párja, a ZSA, különleges értelemadó gyökszavak a magyar nyelvben. Az AZSA, ÓZSA, mint értelemadó hangnyaláb, nagy terjedelmet, nagy értéket jelent. Ez a mondanivalója az ÁZSIa, ÁZSIó szavakban. Ám különlegesen elvarÁZSOló hatást kifejező – szín és illatazonosító a bAZSArÓZSA nevében, amely kétszer is tartalmazza. A ZSA nyitottság, kedveltség jelentésű a ZSÁner, kitárulás a ZSAnér szóban. A BAZSARÓZSA szépségének csodálatos látványa, érzéki illatának mélyreható, felkavaró hatása nyomán, sokak ZSÁnere, kedvence.