BANDA, BANK

BANDA – Bűncselekményeket együttesen elkövető csoport. Hitvány, felelőtlen társaság. Együvé tartozó személyek csoportja. Szórakoztató zenészek együttese. Együtt szerződő dolgozók munkacsapata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A szó szintén ősmag(yar)-nyelvi.

A BA gyök itt is a nagy  fogalmát jelenti. Az ND páros változó jelentésű szavak tengelye, véghangzója, de bizonyos szavakban belső tartalmat sejtető: bendő, bőrönd, bunda, csend, esztendő, gond, kaland, konda, körönd, legenda, monda, ondó, pendely, rend, sanda stb. A BANDÁt többen alkotják. A mellette levő szó határozza meg milyenségét. Van hasznos munkát végző: legényBANDA, zenészBANDA, aratóBANDA és van a másik véglet: rablóBANDA, tolvajBANDA, politikusBANDA, bankárBANDA stb.  

BANK – Tervszerű pénzforgalomról gondoskodó hitelszervezet. Hitelek nyújtásával és pénz adásvételével foglalkozó vállalat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz < germán] Tegyük hozzá: kamatokból gazdagodó, azt irgalmatlanul behajtó, hiteltelen uzsoraszervezet. A szó eredetét illetően vissza kell mennünk Jézus idejére, aki a neveltetése területén, Egyipthonban, majd Názáretben +2(Nézőrét?) az akkor beszélt ősmag(yar)-nyelvi környezetben nőtt fel. Halála előtti napokban a zsidók jeruzsálemi templomában felforgatta az uzsorás zsidó pénzváltók asztalait, az azok által rendkívül tisztelt, szemükben ma is a legNAGYobb nagyság fogalmát megjelenítő BANKlit (lásd fennebb: BA jelentését). Annak ellenére, hogy ez a BANKli szó a történelem folyamán ide-oda vándorolt különböző népek nyelvén, az NK páros mutatja, hogy ősmag(yar)-nyelvi kötődésű. Az arany szépen csengő, pengő (peng – bong – bang – bank) tulajdonsága nyomán van a fényesen csillogó pénz megnevezése. Innen módosulás nyomán alakult különböző népek nyelvén: ban, peseta, penny stb. alakra. Eredeti nevét sokáig őrizte a magyar pengő (ng > nk). Az NK páros a kedvező – kedvezőtlen jelentésű szavakban háromnegyed részben kedvezőtlen, kellemetlen, sőt, utált kifejezések szóalkotó eleme. Például: bank, bánkódik, bunkó, cenk, csonk, fajankó, lábatlankodó, link, mankó, ménkő, settenkedő, siránkozó, tönk, vinkó, zimankó szavakban. Az NK párossal alkotható a KíN szó, és a felsorolt állapotok némelyike okoz KíNos állapotot. Legtöbb BANKot átok kísérte a történelem folyamán. Ma is utált, és ma is kíséri a majdani teljes megsemmisítésig.