BALAJKA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
Balalajka – Háromszög alakú orosz népi pengetőhangszer. [A MÉKSz szerint: nk: orosz] A balalajka ősmag(yar)-nyelvi megnevezés, onnan örökölték a többi temérdek mennyiségű szóval, kifejezéssel együtt a szlávok. El kell szomorítanom a szlávimádó szótárszerkesztőket és a görbelelkű Glatz Ferencet, de mi nem vettünk át a szlávoktól szavakat, ők viszont egész nyelvüket az ősmag(yar)-nyelvből örökölték. A már említett első ősmag(yar)nyelvű muzsikus, Jubál neve –, aki tetszik, nem tetszik történelmi személy volt – jelen van minden más értelmével is a balalajka szó gyökében. A jk páros játékos értelmű ősmag(yar)-nyelvi kifejezések kulcsa. Ilyenek: bujka (fészek), bujkál, dajka, dévajko­dó, pajkos, szajkó, tajkol stb. Lásd még a: bál, muzsika címszavaknál.   bál – Nagyobb szabású táncmulatság. [A MÉKSz szerint: német < francia] Írhattak volna olaszt is, de a szó magyar. A bál szófordítás eredménye: láb – bál. A báli (s minden) táncot lábbal járják. Amint hogy a tánc is magyar eredetű, a tántorgás játékra utaló c hanggal: tánc (CzF). Másik megnevezése lábalás. Az utódnyelvekben fordított alakban rögzült. Olaszul: ballata, ballare. A szó benne van a Biblia által első zenészként említett Jubál ősmag(yar)-nyelvű nevében, mely a jó érzést keltő zene mellett, utalhat a zenélés közbeni lábmozgásra, de a lábalásra, azaz táncra is.   balett – Klasszikus, szabályokhoz kötött színpadi táncművészet. [A MÉKSz szerint: német < olasz] A balett szintén a láb szófordított alakjából ered: láb – bál. A balettet is lábbal járják. Csak a szóvégi -ett idegen nyelvű kicsinyítés, a lényeg, a gyökszó ősmag(yar)-nyelvi eredetű.