AZ UTÓDNYELVEK SZÉTRÁZOTTSÁGA, RENDSZERTELENSÉGE

A magyar nyelvben a TÉR gyökkel és bővítményeivel megjeleníthetők az összes vele kapcsolatos jelenségek. Az utódnyelveknek nincsen élő, ható szabályos gyökrendszerük. A TÉR gyökkel nem kifejezhetők a TÉR értelmet hordozó szavaik, csak a TÉRhez kötődő másodlagos jellemzőket leíró szavakkal. A TÉR lehet piac, nagy befogadó hely, a terem szellős, a teremtéshez alkotói szikra kell. A termény sok iparkodás eredménye, a termékenység fakasztó erő nyomán indul. A termést karral rakják el. Az igazi szűz természet fel nem túrt tér, innen a natúr, na-túr. A lakott területek körül megművelt térségek ennek fordítottja: tanor, tan-or, műveléssel betanított. A termőföld laza hamvas, homokos föld. A terület bejárható, megyhető, eregelhető ősi mérce szerint a járás, megye, régió és más térségek megnevezésében. A TER, TÉR gyökhöz kapcsolódó magyar szóbokor néhány változata az olasz nyelvben: tér – piazza, az ősnyelvi, közkút, PI = víz és JÁTSZótér (tsz = c) összevont PIJAC, PIAC nevéből módosult térség – spazio, a SPA térigényes kifeszítés a SPANos állapot indítógyöke: S.P – P.S, eszezőn SZéP az (térség, hely) terem – sala, SZ.L – L.SZ gyök SZeLLős, LAZa nagy helyiség teremtés – creazione, K.R – R.K gyök: KöR amelyből jön a szikra (crea), ősnyelven az agy másik neve ikra termény – prodotto, P.R – R.P a RoPpant sok aPRÓlékos iPARkodás eredménye termékeny – fecondo, F.K – K.F gyök, élet FeKve (fek – kef) közösülésből FaKad, a magyar nyelvben ez fordított gyökkel is kifejezhető: KeFél termés – raccolto, R.K – K.R gyök: KaR – RaK, betaKARít, RAKtároz természet – natura, natura N.T – T.N gyök: NaT – TaN a nőiség, megújító, TERmő NŐTevés (nativ) gondolatából. Az ősi TaNorok a megművelt terület. A NATúra emberi kéz NEm TÚRta TERület, kiemelhető a naTURa TÉR értelme is. termőföld – humus, H.M – M.H gyök: HoM – MoH, a HAMvas, HOMokos puha MŰHvelhető, anyaMÉH (méh – hum) terület – area, J.R – R.J gyök: JáR – RaJ, a terület az ősi időktől lábbal beJÁRható, benne a kiRAJzás, az ÁR, ÁER, mint szabad térség gondolata területi – teritoriale, T.R – R.T gyök: TéR – RéT, egyedüli, amely e gyökre épült A magyar kifejezések, mint az egy anya szülte gyermekek, alapvetően hasonlítanak, gyökük ugyanaz. Olasz megfelelőikből viszont kettő sem egyforma. Egyazon fogalomkörhöz nincs közös gyök. Érződik az szétrázottság. Ugyanazok a szavak románul: tér – piaţa térség – spaţiu terem – sală teremtés – creatură termény – produs termékeny – roditor termés – recoltă természet – natură termőföld – pământ, a kampa (mező) értelemadó hangjai terület – teritoriu területi – teritorial Itt is hasonló a helyzet, csak a terület és területi szavaknál adja az egyforma, ősnyelvből örökölt gyököt. franciául: tér – place térség – espace terem – salle teremtés – creation termény – produit termékeny – productif, productiv termés – récolté természet – nature termőföld – terroir terület – territoire területi – regionale, R.G – G.R gyök: ReG – GöR, KÖRértelmű, a régies bejáROGol, eREGel értelem Mindhárom nyelvben az egységesség hiánya, összefüggéstelenség. A TÉR és a vele kapcsolatos fogalmaknak csak magyar nyelven van szóbokra.