AZ UTÓDNYELVEK SZÉTRÁZOTTSÁGA, RENDSZERTELENSÉGE

 A magyar nyelvben a TÉR gyökkel és bővítményeivel megjeleníthetők az összes vele kapcsolatos jelenségek. Az utódnyelveknek nincsen élő, ható szabályos gyökrendszerük. A TÉR gyökkel nem kifejezhetők a TÉR értelmet hordozó szavaik, csak a TÉRhez kötődő másodlagos jellemzőket leíró szavakkal. A TÉR lehet piac, nagy befogadó hely, a terem szellős, a teremtéshez alkotói szikra kell. A termény sok iparkodás eredménye, a termékenység fakasztó erő nyomán indul. A termést karral rakják el. Az igazi szűz természet fel nem túrt tér, innen a natúr, na-túr. A lakott területek körül megművelt térségek ennek fordítottja: tanor, tan-or, műveléssel betanított. A termőföld laza hamvas, homokos föld. A terület bejárható, megyhető, eregelhető ősi mérce szerint a járás, megye, régió és más térségek megnevezésében.

 

A TER, TÉR gyökhöz kapcsolódó magyar szóbokor néhány változata az olasz nyelvben:

 

TÉRpiazza, az ősnyelvi, közkút, PI = víz és JÁTSZótér (tsz = c) összevont PIJAC, PIAC nevéből módosult

TÉRség – spazio, a SPA térigényes kifeszítés a SPANos állapot indítógyöke: S.P – P.S, eszezőn SZéP az (térség, hely)

TERem – sala,  SZ.L – L.SZ gyök SZeLLős, LAZa nagy helyiség

TERemtés – creazione, K.R – R.K gyök: KöR amelyből jön a szikra (crea), ősnyelven az agy másik neve ikra

TERmény – prodotto, P.R – R.P a RoPpant sok aPRÓlékos iPARkodás eredménye

TERmékeny – fecondo, F.K – K.F gyök, élet FeKve (fek – kef) közösülésből FaKad, a magyar nyelvben ez fordított gyökkel is kifejezhető: KeFél

TERmés – raccolto, R.K – K.R gyök: KaR – RaK, betaKARít, RAKtároz

TERmészet – natura, natura N.T – T.N gyök: NaT – TaN a nőiség, megújító, TERNŐTevés (nativ) gondolatából. Az ősi TaNorok a megművelt terület. A NATúra emberi kéz NEm TÚRta TERület, kiemelhető a naTURa TÉR értelme is.

TERmőföld – humus, H.M – M.H gyök: HoM – MoH, a HAMvas, HOMokos puha MŰHvelhető, anyaMÉH (méh – hum)

terület – area, J.R – R.J gyök: JáR – RaJ, a terület az ősi időktől lábbal beJÁRható, benne a kiRAJzás, az ÁR, ÁER, mint szabad  térség gondolata

TERületi – teritoriale, T.R – R.T gyök: TéR – RéT, egyedüli, amely e gyökre épült

 

A magyar kifejezések, mint az egy anya szülte gyermekek, alapvetően hasonlítanak, gyökük ugyanaz. Olasz megfelelőikből viszont kettő sem egyforma. Egyazon fogalomkörhöz nincs közös gyök. Érződik az szétrázottság.

 

Ugyanazok a szavak románul:

 

térpiaţa

térség – spaţiu

terem – sală

teremtés – creatură

termény – produs

termékeny – roditor

termés – recoltă

természet – natură

termőföld – pământ, a kampa (mező) értelemadó hangjai

terület – teritoriu

területi – teritorial

Itt is hasonló a helyzet, csak a terület és területi szavaknál adja az egyforma, ősnyelvből örökölt gyököt.

 

franciául:

 

térplace

térség – espace

terem – salle

teremtés – creation

termény – produit

termékeny – productif, productiv

termés – récolté

természet – nature

termőföld – terroir

terület – territoire

területi – regionale, R.G – G.R gyök: ReG – GöR, KÖRértelmű, a régies bejáROGol, eREGel értelem

 

Mindhárom nyelvben az egységesség hiánya, összefüggéstelenség. A TÉR és a vele kapcsolatos fogalmaknak csak magyar nyelven van szóbokra.