Az új szótár előszava

A MA IS ÉLŐ ŐSNYELV A MAGYAR NYELV szavainak kialakulása, értelmük, mondandójuk magyarázó SZÓTÁRA I. kötet Székelyudvarhely 2017 Kedves Olvasó! Kezében tart egy új – magyar szavakat elemző, a szavak névadó jellemzőit kutató – szótárt.
Az öt évvel ezelőtt, 2012-ben kiadott szótáram addigi ismereteim tükre. Mivel mindennap tanul valamit az ember, már a kiadás utáni hetekben gondolkozni kezdtem egy újabb, bővített változaton. Olyan szavakat is elemezni kezdtem, amelyek sem ránézésre, sem hallásra nem magyarosak, de elemeikre bontva, gyökfordítással mintha húr pendülne meg – részeikben érthetővé válnak. Rájöttem, hogy a nyelvszerkezet felépítésének rejtelmei csak a szavak elemekre bontása nyomán tárulnak föl. Ahogyan elemenként – hangonként, gyökönként, hangcsoportonként – összeálltak valaha. Arra is, hogy minden hang több értelmet képvisel, hogy minden gyök fordítható, és a fordítás mindig megmutatja a kép másik oldalát. Arra is, hogy a szavakat alkotó hangváz (mássalhangzók) fontos útbaigazító, és a kifejezések mondandójának körülírásakor, a magyarázó szövegben, az értelem kidomborításában e hangok meghatározó szereppel bírnak. Így –, mintegy ruhájukból kibújva, azokat szétszórva – mutatkoznak meg pőrén, s fedik fel, sokszor rendkívüli, döbbenetet kiváltó titkaikat. … „