Az ősiség ereje

Megváltoztathatatlanok.
Hogy mennyire meghatározó a valaha volt kezdet, bizonyíték bőven található a népek megnevezéseiben is. A SKÓTokról az a hír járja évszázadok óta, hogy fukarok.
Pedig csak rendkívül kiszámítással élő nép. Nevükben viselik fő jellemzőjüket: SZoKOTáló, SZKOT, SZŰKre szabott kiszámítással élő nép, amely rendkívül ragaSZKODik (t > d) ősi SZOKásaihoz. Még a férfiSZOKnya viseletben is. Valaha a kezdetben a dinasztiaalapító sátorapa ilyen beállítottságú volt, rigolyásan pontos mindennemű dolgaiban. A törzs hosszú időn át élt összeforrottságban, ezt az életvitelt SZOKTák meg, és soha nem léptek ki a megSZOKOTT kerékvágásból mai napig. Ha jól megfigyeljük, minden SZK nép hasonlóan ősi SZOKást tisztelő. Az etruSZKok s utódaik a mai toSZKánok, baSZKok, gaSZKonok, eSZKimók, ruSZKik, SZéKelyek is. Nehéz őket kiszorítani a fő kerékvágásból. Ezt illenék tudomásul venni a körülöttük élőknek, mert eddig minden – e népek életét megváltoztatni akaró – zagyva fajzatú elnyomó nép bicskája beletört.