Az M.D – D.M gyök: MaD – DaM a szavakban

M.D – D.M gyök: MaD – DaM, a MAD gyök az MD – DM kötött mássalhangzó-páros bővítménye. Jelentése: emelkedés, magasság és mélység, erős ráhatás, merevség, tartás, ellenállás stb.

A MADár szóban felemelkedés, magasság értelmű, a MADár felemelkedik a levegőbe. Emelkedett hangulatú a MADrigál szövege, zenéje. Ha jó keDŰM van, akkor emelkedett a hangulaTOM (d > t).

ÁDÁM névben az egyenes, felmagasodást, egyenes járású férfit jelenti, akinek párja: DÁMa, azaz Éva, a felemelő nőiséget képviseli. A nevek bizonyítják, hogy az ember nem a fáról lemászó majomból kifejlődő, hanem egyenes járású emberként teremtetett. A MADám, maDÁM szóban is az emelt rangú úrinőt jelenti.

A DAM, MAgasoDás, az ősnyelven a DAM = gát. A DÓM magas, MÓDos, MUTatós (d > t) épület. A DÁMszarvas a legszebb, legMUTatósabb emelt fős, koronás állat.

A DÓM magas, díszes, MÓDos, gazdagon díszített egyházi építmény.

A zsidó TalMUD – szerintük – a zsidó életMÓDra való nevelés magas szintű tanításait, az ünnepek – MÓÉD – megtartásának MÓDjait is tartalmazza. Ám ez is ősnyelvi, azaz magyar gyökre épülő szó

TaLMuD – éLeTMóD hangváz: T-L-M-D – L-T-M-D.

DAMaszkusz magas falakkal védett erőDítMény volt. A MÓDosabb, gazdagabb városok magas TÁMfallal (d > t), várfallal, mintegy DAMmal védett erőDítMény véDői nem tettek engeDMényeket a TÁMadóknak, táMADóknak.

A DOM gyök nyugalmat is jelent, a DAM, a gát megállítja a sodró erővel rohanó patakot, mintegy nyugalomra inti. Magas védfalak mögött nyugalom uralkodik.

DOMokos, DAMokos, magas MÓDos, emelt erkölcsiségű, egyenes tartású, otthonteremtő és okos.

A DOM, otthonom, az oDUM, ahol MÓDomban áll valós MEDremben lenni, önmagamat aDOM, s ahol szeretetemet aDOM az enyéimnek.

Amiről tuDOM, hogy igaz, bátran, határozott, emelt hangon monDOM, mert az igazságot véDEM. A DUMa is erőteljes monDOM, monDOM beszéd.

Az aDOMány is kellemes, emelkedett érzést keltő juttatás.

A magyar főúri AMADé család nevében is a magas rangot jelenti.

A MEDve saját MEDvét (odúját) védve, felemelkedve táMAD, így MUTatja (d > t) magát erősnek. A MED jelentett mézet is, amelyet szeret a MEDve, mert emelt értékű élelem. Jelentett NEDvességet (m > n), a MEDve szereti a NEDves MEDves MEDvében (odújában).

MIDián népe, de a MÉDek is magas értékű népnek képzelték magukat, de fent a hegyekben, magaslatokon is éltek.

A MED gyök jelent egyensúlyi középértéket: MÉDia, de mélységet is: MEDer, MEDence, mindkettő MélyEDés. A MEDdőség üresség. A DEMencia lesüllyedt, hanyatló állapot.

A magasan érkező vízár táMADása ellen DAMot, gátat emeltek már az ősiségben, mély MEDerbe, MEDencébe kényszerítve a vizet.

Utódnyelvekben: emelt magas fekvést jelent a MADeira névben, de MADrid nevében is. A hollandok ma is magas DAMokat emelnek a víz féken tartására. Városaik nevében jelen van a megnevezés: AmsterDAM, RotterDAM. Angol, izlandi, norvég nyelveken: DAM. Svédül: DAMmen. Dánul: DÆMning.

Lehet keresni tovább.