Az L.C – C.L gyökről dióhéjban.

 

L.C – C.L gyök: LéC – CéL, alvó változata az LC kötött mássalhangzó-páros. A vékony LÉCcel, páLCával rámutathatunk egy adott CÉLpontra.  A LÉC, mint mérőeszköz, vízszintben – FEL és le irányban mozgatva – jelölhet egy CÉLként elérendő magassági szintet. Jelenléte a szavakban ugyanezt fejezi ki.

A lengyel és spanyol GaLICia, GaLÍCia nevű országrészek, valaha az ősnyelven kapták neveiket, emelkedett, magas földrajzi fekvésük okán. GAL = föld, mint GALy = rög, az ősiségben: GAJ, a LIC = emelt. GALÍCIA = fennsík, magas föld.

A magasugró CÉLja a LÉC szintjén FELül ugrani. Siker esetén boldog, mivel teljesítette saját CÉLkitűzését.

Aki elért egy kitűzött CÉLt, annak már nyoLC. A kisgyerek gyorsan FELnőne, hogy keze FELérjen a poLCon levő finomságig, amely számára elérendő CÉLpont. Ha FELéri, akkor már boldog.

A LICitálás emelkedő irányú árvita. A LICitáló CÉLja, minél magasabb árért értékesíteni. A LICitáláson mindenki felLICitált, FELlicitált lelki állapotban vesz részt. Ha létrejön a vásár, mindenki elégedett, boldog.

A LÍCeum az általánosnál magasabb, FELsőbb szintű képzést adó tanintézmény. Sikeres vizsgák után boldog a végzős.

A szerelmes gerLICe turbékolása, giLICe hangja FELemelő boldogság érzését kelti a hallgatóban is.

Az igLICe kedves, szerény virága, kellemes érzést keltő.

A CELler, amelyet ma „helyesen” zellernek írunk, mintegy magasugró LÉCként emeli a szintet a sejtekben. A CELler SZÉL, emelő, lendítő CÉLú hatást gyakorló a szervezetben.

A megLECkézés CÉLja valamely ágazatban magasabb szinten teljesíteni, magasabb CÉLok eléréséhez.

A mérőLÉCen egyenlő távolságban, szabályos közökkel ejtett, számozott karCOLások segítenek a hosszméretek pontos megállapításában. E LÉC összehajtogatható, tokban is hordható változatát COLostoknak nevezik.

A cuCLi, a cici áLCája, megnyugtatás CÉLjával adják a baba szájába, és attól LICis, boldog.

A páCLében áztatással tartósítás a CÉL.

A spiCLit egy CÉLszmély megfigyelésére alkalmazzák.

Minden legény CÉLja: déLCegnek tűnni a lányok előtt.

A beszédben éLCelődés valamilyen CÉLt követ.

A szőr, gyapjú veréssel tömörítése, ama CÉLt szolgálta, hogy fiLCet hozzanak létre.

Az aCÉL komolyabb CÉLoknak megfelel, mint az egyszerű vas.

Az aCÉLból LÉCszerű fegyver készült, emberölési CÉLlal.

A pánCÉLt bántás ellen, valaha életvédelem CÉLjából készítették a LÉCszerű fegyverek ellen.

Régi székely tájszó a boldog hízelkedő odasimulásra: LICis. A lábhoz simuló CILi (macska) is LICis.

A LÓCán lovaglás a kisgyerekek önFELedt szórakozása, FELLICitálja, FELhangolja, boldoggá teszi.

A kirándulások, alkalmi összejövetelek kedvelt LACikonyha CÉLja a rögtönzött, kötetlen ételkészítés.

Egy koaLÍCió együttműködési CÉLlal alakul. Megkötésekor mindenki elégedett és boldog, mert a sikeres koaLÍCió minőségi szintemelkedést hozhat, a koaLÍCióban résztvevő, jó akarattal együttműködő felek által végzett munkában. A fölösleges koCOLódás rontja a CÉLirányos munka hatékonyságát.

Az ÉLCelődés is CÉLt követ.

Miért emeltem ki helyenként a boldog szót?

Mivel a fenti szövegben felsoroltak kedvező beteljesülés esetén, teljes megelégedés, boldogság FELemelő, LICis, FELLICitált érzetet keltők lehetnek.

A LICitálás FELemelkedést is jelent, s a boldogság FELemelő érzet, érzés, valószínű, hogy az ősnyelven élt a felLICitál, FELlicitál,  FELLICitál szó, amely emelkedett hangulatot, boldogságot jelentett.

A nő – férfi test kolLÍCója (érintkező ütközése) FELLICitáló élmény.

A FELLICITÁL szó boldog jelentéssel nincs jelen a magyar nyelvben, de él az utódnyelvekben.

Utódnyelvekben: angol, francia: coaLITion, német: KoaLITion, olasz: coaLIZione stb.

Német: PanZER, a pánCÉL szó módosulata.

Latin feLICitas, olasz feLICitá, portugál, galíciai feLICidade, spanyol feLICidad, katalán feLICitat, angol feLICity, francia féLICité és mások.

Ám ezeken a nyelveken csak lárvaként beszáradt szó. Elemeire sovány magyarázat adható, vagy tán semmilyen. A magyar nyelvben viszont élnek az eredő gyökszó összes kapcsolatai, értelmi vetületei.